بنر-تفلیس

باتومی – تفلیس (3 شب باتومی، 3 شب تفلیس)

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: TBL+BUT402
شروع: چهارشنبه - ۱ آذر ۱۴۰۲
پایان: دوشنبه - ۶ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱ آذر ۱۴۰۲
کد تور: TBL+BUT402
شروع: یکشنبه - ۵ آذر ۱۴۰۲
پایان: شنبه - ۱۱ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۵ آذر ۱۴۰۲
کد تور: TBL+BUT402
شروع: جمعه - ۱۰ آذر ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۱۶ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۰ آذر ۱۴۰۲
کد تور: TBL+BUT402
شروع: چهارشنبه - ۱۵ آذر ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۲۱ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۵ آذر ۱۴۰۲
کد تور: TBL+BUT402
شروع: دوشنبه - ۲۰ آذر ۱۴۰۲
پایان: یکشنبه - ۲۶ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۰ آذر ۱۴۰۲
هتل(ها)اتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک با تختانتخاب
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها)اتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک با تختانتخاب
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها)اتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک با تختانتخاب
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها)اتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک با تختانتخاب
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها)اتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک با تختانتخاب
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان

خدمات تور

بلیط رفت وبرگشت ، استقبال و ترانسفر فرودگاهی ، اقامت در هتل ، بیمه مسافرتی

مدارک لازم 

پاسپورت با ۷ ماه اعتبار 

 

 

 

 

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک

شرح

برای مشاهده تمام تور های گرجستان گلیک کنید

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: