تور ارمنستان

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: ایروان 11 تیر 1401
شروع: شنبه - ۱۱ تیر ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱۴ تیر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۱ تیر ۱۴۰۱
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومانندارد۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱,۸۹۰,۰۰۰ تومانندارد۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: