تور ارمنستان

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: ایروان آبان 1401
شروع: دوشنبه - ۲۳ آبان ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲۶ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۸ آذر ۱۴۰۱
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۸,۳۱۰,۰۰۰ تومان۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان۸,۵۴۰,۰۰۰ تومان۶,۲۶۰,۰۰۰ تومان۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان۹,۱۱۰,۰۰۰ تومان۶,۲۶۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۷,۹۷۰,۰۰۰ تومان۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۱۴۰,۰۰۰ تومان۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان۷,۹۷۰,۰۰۰ تومان۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۸۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۸۰,۰۰۰ تومانندارد۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: