تور استانبول (3 شب و 4 روز)

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: IST 03
شروع: جمعه - ۱ تیر ۱۴۰۳
پایان: دوشنبه - ۴ تیر ۱۴۰۳
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۲ خرداد ۱۴۰۳
کد تور: IST 03
شروع: شنبه - ۲ تیر ۱۴۰۳
پایان: سه شنبه - ۵ تیر ۱۴۰۳
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۳ خرداد ۱۴۰۳
کد تور: IST 03
شروع: دوشنبه - ۴ تیر ۱۴۰۳
پایان: پنجشنبه - ۷ تیر ۱۴۰۳
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
کد تور: IST 03
شروع: پنجشنبه - ۷ تیر ۱۴۰۳
پایان: یکشنبه - ۱۰ تیر ۱۴۰۳
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۸ خرداد ۱۴۰۳
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۱۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۷۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۰۱۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۴۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۸۰,۰۰۰ تومان۲۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان۱۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۱۰,۰۰۰ تومان۲۶,۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۴۸۰,۰۰۰ تومان۲۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۱۲۰,۰۰۰ تومان۳۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۳۱۰,۰۰۰ تومان۳۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۱۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۷۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۰۱۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۴۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۸۰,۰۰۰ تومان۲۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان۱۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۱۰,۰۰۰ تومان۲۶,۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۴۸۰,۰۰۰ تومان۲۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۱۲۰,۰۰۰ تومان۳۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۳۱۰,۰۰۰ تومان۳۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۱۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۷۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۰۱۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۴۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۸۰,۰۰۰ تومان۲۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان۱۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۱۰,۰۰۰ تومان۲۶,۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۴۸۰,۰۰۰ تومان۲۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۱۲۰,۰۰۰ تومان۳۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۳۱۰,۰۰۰ تومان۳۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۱۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۷۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۰۱۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۴۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۸۰,۰۰۰ تومان۲۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان۱۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۱۰,۰۰۰ تومان۲۶,۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۴۸۰,۰۰۰ تومان۲۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۱۲۰,۰۰۰ تومان۳۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۳۱۰,۰۰۰ تومان۳۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات تور

بلیط رفت وبرگشت  ، اقامت با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، لیدر فرسی زبان. 

توضیحات تور 

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران

شرح

برای مشاهده تمامی تور های ترکیه کلیک کنید

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

02183348