تور ایروان ویژه نوروز (4 شب و 5 روز)

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: YRA402
شروع: پنجشنبه - ۹ فروردین ۱۴۰۳
پایان: دوشنبه - ۱۳ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۹ فروردین ۱۴۰۳
کد تور: YRA402
شروع: چهارشنبه - ۱۵ فروردین ۱۴۰۳
پایان: یکشنبه - ۱۹ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۵ فروردین ۱۴۰۳
کد تور: YRA402
شروع: دوشنبه - ۲۰ فروردین ۱۴۰۳
پایان: جمعه - ۲۴ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۰ فروردین ۱۴۰۳
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۲۰,۶۸۰,۰۰۰ تومان۲۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱۷,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان۲۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان۲۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
۲۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان۳۰,۸۲۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۲۷۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۳۹,۹۹۹ تومانندارد
۲۶,۶۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان۲۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان۳۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۹۶۰,۰۰۰ تومان۳۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان۲۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۳۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان۴۵,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۲۰,۶۸۰,۰۰۰ تومان۲۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱۷,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان۲۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان۲۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
۲۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان۳۰,۸۲۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۲۷۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۳۹,۹۹۹ تومانندارد
۲۶,۶۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان۲۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان۳۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۹۶۰,۰۰۰ تومان۳۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان۲۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۳۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان۴۵,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۲۰,۶۸۰,۰۰۰ تومان۲۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱۷,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان۲۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان۲۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
۲۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان۳۰,۸۲۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۲۷۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۳۹,۹۹۹ تومانندارد
۲۶,۶۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان۲۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان۳۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۹۶۰,۰۰۰ تومان۳۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان۲۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۳۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان۴۵,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان

خدمات تور

 بلیط رفت و برگشت ، استفبال و ترانسفر فرودگاهی ، اقامت با صبحانه ، بیمه مسافرتی و سیم کارت

توضیحات تور 

در برخی از هتل ها قابلیت رزرو فقط یک کودک می باشد لطفا با کانتر فروش چک شود.
هنگام بازگشت به ایران همراه داشتن کارت واکسن یا تست PCR الزامی می باشد.
صدور بیمه برای برای افراد بالای 60سال هجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.
پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
درجه سختی: سبک

شرح

برای مشاهده همه تور های ارمنستان کلیک کنید

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

02183348