ارمنستان-بنر

تور ایروان (7شب و 8 روز)

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: IRV 1402
شروع: جمعه - ۱۰ شهریور ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۱۷ شهریور ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۰ شهریور ۱۴۰۲
کد تور: IRV 1402
شروع: دوشنبه - ۲۰ شهریور ۱۴۰۲
پایان: دوشنبه - ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۰ شهریور ۱۴۰۲
کد تور: IRV 1402
شروع: پنجشنبه - ۲۳ شهریور ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۳ شهریور ۱۴۰۲
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۱۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان۲۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان۲۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۶۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان۳۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان۳۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان۴۷,۳۶۰,۰۰۰ تومانرایگان
۲۹,۷۴۰,۰۰۰ تومان۴۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۴۴۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان۱۹,۱۷۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۵۷۰,۰۰۰ تومان۶۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۱۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان۲۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان۲۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۶۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان۳۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان۳۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان۴۷,۳۶۰,۰۰۰ تومانرایگان
۲۹,۷۴۰,۰۰۰ تومان۴۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۴۴۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان۱۹,۱۷۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۵۷۰,۰۰۰ تومان۶۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۱۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان۲۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان۲۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۶۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان۳۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان۳۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان۴۷,۳۶۰,۰۰۰ تومانرایگان
۲۹,۷۴۰,۰۰۰ تومان۴۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۴۴۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان۱۹,۱۷۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۵۷۰,۰۰۰ تومان۶۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات تور 

بلیط رفت و برگشت با قشم ایر-استقبال و ترانسفر فرودگاهی- اقامت در هتل- بیمه مسافرتی- سیم کارت

توضیحات تور 

1- صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبالغ آن جداگانه مازاد  بر مبالغ  تور اخذ خواهد شد

2-پرداخت 50% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد 

3-پرواز و هتل چارتر و غیرقابل استردادمیباشد

4-در برخی از هتل ها قابلیت رزو فقط یک کودک میباشد لطفا با کانتر فروش چک شود

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

02183348