تور تفلیس + باتومی (4شب تفلیس + 3شب باتومی)

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: گرجستان آبان 1401
شروع: پنجشنبه - ۲۶ آبان ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۳ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱ آذر ۱۴۰۱
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۶۰,۰۰۰ تومان۸,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۴۰,۰۰۰ تومان۸,۱۶۰,۰۰۰ تومان
تفلیس - نووس (NOVUS)
۱۰,۹۲۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۸,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان۱۶,۳۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۶۱۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۳۷۰,۰۰۰ تومان۱۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۸۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
باتومی - لجند (LEGEND)
۱۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان۲۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۵,۳۳۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲۴,۴۱۰,۰۰۰ تومان۴۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۲۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

20 , 24 , 27 ,1 آذر 500 هزار تومان افزایش نرخ دارد.

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: