تور کوش آداسی

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: KA01T01
شروع: چهارشنبه - ۲۵ آبان ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱ آذر ۱۴۰۱
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
BB۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۷۰,۰۰۰ تومان۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ALL۱۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
HB۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ALL۱۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ALL۱۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان۲۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان۷,۳۱۰,۰۰۰ تومان۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ALL۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان۸,۰۸۰,۰۰۰ تومان۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۸,۶۳۰,۰۰۰ تومان۲۶,۷۱۰,۰۰۰ تومان۸,۵۴۰,۰۰۰ تومان۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: