تور آنتالیا

Antalya Tour
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: 5117
شروع: یکشنبه - ۱۸ مهر ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۲۴ مهر ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۳۰ آبان ۱۴۰۰
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
ALL۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ ریال
ALL۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ ریال
ALL۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ ریال
UALL۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۳۰,۰۰۰ تومان۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ ریال
ALL۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۶۴۰,۰۰۰ تومان۸,۹۴۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۷۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ ریال
UALL۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان۸,۳۶۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۵۶۰,۰۰۰ تومان۸,۵۴۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ ریال
UALL۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۵۲۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۷۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۴۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۳۸۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۴۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ ریال
UALL۳۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان۴۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹,۹۹۹,۹۹۹ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۳۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان۵۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۸۶۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۶۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان۹۹,۹۹۹,۹۹۹ تومان۹۹,۹۹۹,۹۹۹ تومان

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
تاریخ ارزان‌ترین قیمت: ۸۰۰۰۰۰۰
محدوده سنی: ۲ تا ۶۰ سال
خدمات تور: تست PCR رایگان رفت
همراه داشتن جواب منفی تست کرونا تا ۷۲ ساعت قبل از پرواز الزامی است
در صورت مثبت بودن نتیجه تست کرونا از ۷۲ ساعت تا ۴۸ ساعت قبل از پرواز کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان مسترد می گردد

شرح

جاذبه های گردشگری آنتالیا

اگر به کشور ترکیه سفر می کنید، باید بدانید بهترین و جذاب ترین مرکز گردشگری ترکیه، دیدن جاذبه های گردشگری آنتالیا است. در شهر آنتالیا، 435 مایل (700 کیلومتری) جنوب استانبول، تاریخ و طبیعت با یکدیگر عجین می شوند و ماجراهای غنی از نظر فرهنگی را ایجاد می کنند، برخلاف آنچه در هر جای دیگر جهان یافت می شود. آنتالیا بزرگترین مقصد ساحلی ترکیه است و مردم زیادی ساحل زیبا و شگفت انگیز آنتالیا را دوست دارند. در ادامه با قصرشیرین همراه باشید، تا سفر خود را با لیست بهترین جاذبه های گردشگری آنتالیا برنامه ریزی کنید.

 

بازدید از جاذبه های گردشگری آنتالیا

شهر قدیمی (Kaleiçi)

شهر-قدیمی Kaleiçi در جاذبه های گردشگری آنتالیا

محله ای پر از پیچ و خم Kaleiçi برای قدم زدن ساخته شده است. عمارت های عثمانی سفید و با سقف قرمز کاملا مرمت شده در خیابان های سنگ فرش شده و هم اکنون تعداد زیادی هتل، بوتیک، فروشگاه سوغاتی، گالری های هنری و رستوران ها در آن ساخته شده است. اگرچه بیشتر مکانی برای تنفس در محیط دنیای قدیم است، اما جاذبه های گردشگری نیز برای کسانی که می خواهند گشت بزنند وجود دارد.

 

بندر قدیمی

بندر قدیمی در جاذبه های گردشگری آنتالیا

بندر قدیمی آنتالیا در یک فرورفتگی در صخره ها قرار گرفته است، در حال حاضر دارای تعدادی از بوتیک ها، کافه های زیبا، بازارها و قایق های تفریحی آرام و مبهم است که در کنار دریای درخشان مدیترانه واقع شده اند. اکنون با وجود فضای آرام، دشوار است تصور کنید این مکان زمانی قطب اصلی اقتصادی آنتالیا بوده است، اما از قرن 2 تا اواسط قرن 20، این بندر اصلی تجارت و رونق شهر و اطراف منطقه بوده است.

 

موزه آنتالیا

موزه آنتالیا در جاذبه های گردشگری تور آنتالیا

اگر به تاریخ ترکیه علاقه مند هستید، این موزه عالی را از دست ندهید. نمایشگاه های خیره کننده در اینجا بهترین یافته ها را از سایت های حفاری در سراسر سواحل ترکیه به نمایش می گذارند. در این موزه بخش بزرگ باستان شناسی نمایش هایی از عصر مفرغ تا بیزانس را با تأکید ویژه بر ویرانه های منطقه نزدیک ارائه می دهد.

 

یوولی مناره

یوولی مناره در جاذبه های گردشگری آنتالیا

متمایزترین مکان دیدنی آنتالیا، مناره یوولی (مناره فلوت) است که توسط سلطان سلجوقی علاءالدین کیکوباد ساخته شده است. مناره یک نمونه معماری از سلجوقیان است، با یک پایه مربع که توسط یک طبل هشت ضلعی که شافت فلوت را تحمل می کند و گالری زیبایی در بالای آن قرار گرفته است. مسجد هنوز هم در حال استفاده است و مناره درست در کنار دروازه ورودی Kale به شهر قدیمی است.

 

دروازه هادریان

جاذبه گردشگری دروازه هادریان آنتالیا

دروازه هادریان یکی از اصلی ترین و چشمگیرترین دروازه های ورود به منطقه کالئیچی است. قسمت های قابل توجهی از دیوارهای شهر هلنیستی و رومی در ضلع شرقی شهر قدیمی حفظ شده است و دروازه هادریان برجسته ترین این بخش ها است. این دروازه از سنگ مرمر سه طاقی، با تزئینات برج های برجسته و مجسمه های تزئین شده بنا شده است. هنگام قدم زدن در طاق ها، به سقف نگاه کنید تا بهترین کنده کاری های حفظ شده را ببینید.

 

آسپندوس

آسپندوس در جاذبه های گردشگری آنتالیا

دلیل اصلی سفر علاقه مندان به آنتالیا، سفر یک روزه به آسپندوس ، حدود 47 کیلومتری شرق آنتالیا است. این مکان باستانی خانه تئاتر رومی است که معمولا بهترین مکان در جهان و یکی از برترین جاذبه های گردشگری در ترکیه است. روزهای شکوه این شهر خیره کننده و باستانی در طول قرن های 2 و 3 میلادی بود که بیشتر ویرانه هایی که امروزه می توان مشاهده کرد، در آن زمان ساخته شده است.

 

خرید آنلاین تور خارجی آنتالیا

خرید آنلاین تور خارجی جاذبه های گردشگری آنتالیا

 

اطلاعات سفر به آنتالیا

سفر به شهرهای کشور ترکیه همیشه برای مسافران ایرانی یکی از بهترین گزینه‌ها بوده است. دلیل آن هم همسایگی دو کشور و نزدیکی فرهنگی و همچنین کمتر بودن هزینه‌های سفر به نسبت سفرهای اروپایی و … است. آنتالیا یکی از شهرهایی است که همیشه مورد استقبال فراوان ایرانی‌ها بوده و هست. آنتالیا مقصد منتخب مسافران، برای سفر به شهرهای ساحلی و تفریحات آبی کشور ترکیه است. این شهر هر ساله در فصول مختلف خصوصاً بهار و تابستان پذیرای گردشگران تور آنتالیا است. بیشترین توریست‌های این شهر روس‌ها، آلمانی و ایرانی‌ها هستند. حتماً اگر یک بار به این شهر سفر کنید شیفتهٔ آن خواهید شد. آنتالیا برای هر سلیقه ای و هر سبکی از سفر، گزینه ای بر ای ارائه دارد. در این مقاله قصد داریم تا اندکی بیشتر شما را با این شهرساحلی زیبا در کشور ترکیه آشنا کنیم. در نهایت از طرف آژانس مسافرتی قصر شیرین 5 مورد از دلایلی را که به خاطر آن همه ی سفر دوستان تور آننتالیا را انتخاب می کنند را ، برایتان بازگو می‌کنیم.

آنتالیا کجاست ؟

شهر آنتالیا از لحاظ موقعیت در منطقه مدیترانه و در جنوب غرب کشور ترکیه می‌باشد . و شهرهای همسایه و نزدیک آن می‌توان شهر قونیه را نام برد که در شمال شرقی آن است و شهرمرسین در شرق و شهر فتحیه که در غرب آنتالیا قرار دارد. شهر آنتالیا هم مناظر کوهستانی و هم دشت و هم در قسمتی منظرهٔ دریایی دارد. این شهر همیشه پر رونق بوده و در گذشته هم مرکز تجارت و بازرگانی بوده است.

بهترین زمان سفر با تور آنتالیا

 آب و هوای آنتالیا بسیار دلچسب است . بهاری معتدل دارد. آنتالیا شهری با تابستان طولانی و زمستان کوتاه است. در روزهای گرم تابستان دمای هوا تا بیش از 40 درجهٔ سانتیگراد نیز افزایش می‌یابد.از ماه دسامبر تا ماه مارس هوا در آنتالیا اندکی سرد است و میانگین دما در حدود 15 درجه بالای صفر است. در آنتالیا در بهار مخصوصاً در اوایل بهار و هم چنین در پاییز باران‌های سبکی می‌بارد. از اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد تا پایان تابستان، روزها زیر نور خورشید و کنا ر ساحل گرمای مطبوعی دارد و شبها نیز خنکی دلنشینی در انتظار شماست. بستگی به سلیقهٔ شما دارد که کدام را انتخاب کنید سفری با هوای گرم‌تر در کنار ساحل و یا ساحلی با بارش ملایم باران در ماه‌های کمی خنک‌تر سال.

بیشترین زمانی که مسافران برای سفر به آنتالیا می‌روند اواخر بهار و در تابستان است. اما ما در آژانس مسافرتی قصر شیرین به شما توصیه می‌کنیم که قدم زدن زیر باران دلچسب و ملایم با یک نوشیدنی گرم را حتماً در آنتالیا تجربه کنید.

 

چرا باید تور آنتالیا را انتخاب کنیم؟

 • آنتالیا شهری با طبیعت و ساحل زیبا

طبیعت و زیبایی‌های آن همواره مسافران را جذب خود می‌کند و یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌ها برای انتخاب مقصد سفر است . آنتالیا از لحاظ طبیعی دارای کوه و دشت و ساحل است و هرکدام را که بخواهید می‌توانید تجربه کنید. بخشی ساحلی آنتالیا یکی از پرطرفدارترین سواحل است . آنتالیا ساحلی درخشان در نور خورشید با امکانات تفریحی و بهداشتی کامل را در اختیارتان قرار می‌دهد. آفتاب و آرامش و در کنار آن اوج هیجان را می‌توانید در سواحل آنتالیا با هم داشته باشید. تمامی آنچه را که یک شهر ساحلی باید برای مسافران داشته باشد آنتالیا برای مسافران تدارک دیده است.

 •  آنتالیا شهر هتل‌های چند ستاره و خدمات بی نظیر

هتل‌های آنتالیا یکی از بهترین دلایلی است که مسافران آن را برای سفر انتخاب می‌کنند. در آنتالیا می‌توانید با هر بودجه و سلیقه ای که داشته باشد هتل مورد نظر خود را برای اقامت انتخاب کنید. شما می‌توانید هتل یا هتل آپارتمان و سوئیت مورد نظر خود را رزرو کنید . هتل‌ها در آنتالیا بهترین خدمات را با سطحی بالا ارائه می‌کنند. خصوصاً اگر هتل‌های 4 و 5 ستار را برای اقامت انتخاب کنید یکی از بهترین سفرها و خاطرات بسیار خوشی را برای خود و همراهانتان رقم زده اید.

هتل‌ها ی آنتالیا بجز پذیرایی و خدمات معمول هتل، برای شما برنامه‌هایی متفاوت و مهیج و متنوع را تدارک می‌بینند تا شما طی مدت اقامتتان از آن استفاده کنید. برای رزرو هتل در آنتالیا و کسب راهنمایی بیشتر همکاران ما در آژانس خدمات مسافرتی قصرشیرین آماده ارائه خدمات می‌باشند.

 • آنتالیا شهری تاریخی و با شکوه

آنتالیا شهری تاریخی با قدمت حدوداً 2000 سال قبل از اسلام است. این شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی و همجواری دریا همواره مورد توجه بوده است . آنتالیا حکومت‌های مختلف را تجربه کرده است و همواره بندری پررونق بوده است. جکومت رومی‌ها، بیزانسی‌ها، ترک‌ها، عثمانی‌ها، سلجوقی‌ها از حکومت‌هایی هستند که بر آنتالیا حکمرانی کرده اند . آنتالیا در زمان رومیان نیز پر رونق و فعال بوده است و آثار فراوانی از دوران گذشته در دل این شهر جای دارد و هر کدان از این دوره‌ها در رونق بیشتر آنتالیا موثر بوده اند.

بخش تاریخی شهر با معماری با شکوه بسیار قدیمی و جذاب خود یکی از بهترین جا ذبه ها و دیدنی‌های این شهر است. دم زدن در این بخش از شهر شما را به گذشته ای جذاب با معماری بیشتر به سبک رومی می‌برد.

 •  آنتالیا شهری با مرکز خریدهای جدید و بازاری سنتی   

دوستداران خرید و بازارگردی در آنتالیا روزهای خوبی را خواهند داشت . این شهر با مراکز خرید و پاساژهای متنوع خود می‌تواند دوست داران خرید را راضی کرده و تمامی سلیقه‌ها را در بر میگرد. حتی اگر به دنبال خرید از بازارهای سنتی باشید هم می‌توانید در انتالیا بازار و چنس مورد نظر خود را در بازار سنتی شهر پیدا کنید و از حس بودن در قلب شهر و بافت محلی آن هم لذت ببرید. همیشه حس خودمانی و دلچسب بازارهای سنتی ترکیه مسافران را جذب خود می‌کند. در این بازار حتی از لحاظ قیمت هم صرفه جویی بیشتری می‌توانید داشته باشید . مراکز خرید مدرن و پاساژها در مناطق مختلف شهر و با دسترسی آسان برای مسافران یک تجربهٔ به یاد ماندنی با خریدی آسان و خاطره انگیز خواهد بود. در زیر نام چند مرکز خرید انتالیا را برای آشنایی بیشتر ذکر می‌کنیم.

1 . اوت لت دیپو

این مرکز خرید قدیمی‌تر با قیمت‌های نسبتاً ارزان است. این مرکز در کنار بنای جدید مرکز خرید آنتالیا مال بزرگ‌ترین مجموعه خرید مدیترانه ای را برای مسافران ایجاد کرده است. از ویژگی‌های این مرکز نمای بیرونی قلعه مانند ساختمان است که نظر رهگذران را جلب می‌کند.

2 . تراسیتی

اینجا مرکز خرید از برندهای مطرح دنیا هست. هم چنین مرکز خرید تراسیتی محل ارائه مارک‌ها و برندهای معروف کشور ترکیه است.

اینجا مانند هر مرکز خرید بزرگ دیگری یک طبقه فوت کورت با غذاهای متنوع و لذیذ دارد . حتی رستورانی مجلل برای برگزاری مهمانی‌های بزرگ را داراست. تنوع مارک در تراسیتی شما را به وجد می‌آورد.

3 . جومارتسی پازار

این مرکز خرید در گران‌ترین و شیک‌ترین منطقه شهر آنتالیا قراردارد و معروف‌ترین مرکز خرید شهر است.

این بازار خیابانی بی نظیر است. از جذابیت‌های اینجا ارائه محصولاتی چون میوه و سبزیجات است. مردم محلی بیشتر در نزدیک ساعات پایانی که قیمت‌های سبریجات ارزان‌تر می‌شود، خرید می‌کنند.

4 . مارک آنتالیا

این مرکز خرید نیز از معروف‌ترین و جدیدترین مراکز خرید است و در این مرکز نیز برندهای بنام محصولات جهانی خود را به خریداران عرضه می‌کنند. این مرکز خرید قبلاً محوطه ای با کاربری استگاه اتوبوس بوده است . برندها و فروشگاه‌های برپاشده هرگز امکان تصور موقعیت قبلی را به شما نمی‌دهد. حالا مارک آنتالیا و محلی برای ارائهٔ بهترین‌ها شده است.

5 . میگروس

این مرکز خرید با موقعیتی مناسب و در نزدیکی آکوا لند و مینی سیتی و آکوا پارک قرار دارد و در منطق ای به نام کونیالتی می‌باشد. مرکز خریدی با این موقعیت مکانی به شما امکان این را می‌دهد که یک روز کامل را در این منطقه به خرید و تفریح اختصاص دهید و لذت برده و خاطرات خوشی را بسازید.

آنتالیا شهر تفریحات آبی و غیر آبی

در آنتالیا شما تفریح و استراحت را همزمان دارید . هر لحظه که اراده کنید می‌توانید به تفریح مشغول شوید و هر نوع تفریحی را که برای شما دلچسب‌تر است انتخاب کنید. ورزش‌های آبی، تفریحات آبی و هوایی و سایر تفریحات همگی مهیا شده تا شما لذت برده و سفر خوش و تعطیلات بی نظیری را تجربه کنید. این انتخاب شماست که آب را ترحجیح می‌دهید و یا از ارتفاع لذت می‌برید یا اینکه زمین و تفریح روی خشکی را دوست دارید.

در زیر چند نمونه از تفریحات شهر آنتالیا اشاره می‌کنیم.

 • گلف

در منطقه بلک در شرق آنتالیا می‌توانید بهترین زمین‌های گلف را تجربه کنید و با هزاران مسافری که بدین منظور هرساله به این منطقه سفر می‌کنند همراه شوید و زیر نظر بهترین مربی ها گلف بازی کنید.

 • رفتینگ

اگر آدرنالین بالا و هیجان را دوست دارید می‌توانید آن را در آب‌های خروشان آنتالیا رفتین را به همراه لذت بردن از طبیعت در منطقه پارک ملی کانیون تجربه کنید و لذت ببرید. در جریان آن می‌توانید یه روز کامل را با طبیعت بکروغذاخوردن درمحیط جنگلی کنار آب و با تماشای آبشارها، بسیار خاطره انگیز سپری کنید. نکته اینکه رفتینگ برای کودکان ماسب نیست.

 • غواصی

با غواصی دنیای دیگری را تجربه می‌کنید.زیبایی های خلقت در اعماق شگفت انگیز است. آب‌های آنتالیا برای غواصی زیر نظر مربیان از مناسب‌ترین آب‌ها است. آنتالیا حدود 30 منطقه برای غواصی و لذت بردن از آن دارد.

 • پارک‌های آبی

آنتالیا شهر تفریحات آبی است .پارک های آبی این شهر از بهترین پارکها ی آبی و معروفترین ها با امکانات متنوع جهت تفریح هستند.یک روز پرهیجان و متفاوت را در پارک های آبی میتوانید تجربه کنید. در زیر نام سه پارک آبی را برای شما آورده ایم.

 1. پارک آبی آکوا آنتالیا ( Antalya Aquapark )
 2. پارک آبی ریکسوس پرمیوم تروی ( Rixos Premium Troy ) 

 3. پارک آبی ددمان آنتالیا ( Dedeman Aquapark )
 • سافاری

یکی از جذاب‌ترین سرگرمی‌ها سافاری کردن است. هیجان و طبیعت را با هم تجربه می‌کنید در حالی که در ماشین های جیپ همراه راهنما و در امنیت کامل هستید یک روز فراموش نشدنی را تجربه می کنید.

 • اسب سواری

ترکیه برای اسب سواری یکی از بهترین گزینه‌ها است. اگر دوستدار آن هستید لحظات خوشی در آنتالیا در انتظار شماست.در هر رده ی سنی می توانید از این کارلذت ببرید حتی اگر اسب سواری را یاد نگرفته اید ، مربی ها اینجا در کنارتان هستند تا یاد بگیرید و لذت ببرید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد مطالب این مقاله و همچنین رزرو تور آنتالیا می‌توانید بصورت انلاین به  سایت ———— مراجعه و یا تلفنی و یا بصورت حضوری همکاران ما در آژانس خدمات مسافرتی قصر شیرین در خدمت شما هستند.

 

 

اشتراک گذاری این مطلب در:
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: