تورهای خارجی نوروز 99

تعداد تورها: 8
نکته: برای مشاهده جزییات بیشتر تور بر روی لینک جزییات بیشتر کلیک کنید.

3 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 99 SHAN-PEK 503(تاریخ حرکت 22 مارچ) 3 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 99 SHAN-PEK 503(تاریخ حرکت 22 مارچ) از - تومان
تور چین نوروز 99

3 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 99 SHAN-PEK 503(تاریخ حرکت 22 مارچ)

اعتبار از1399/1/3 تا 1399/1/12

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 99 SHAN-PEK 503(تاریخ حرکت 23 مارچ) 4 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 99 SHAN-PEK 503(تاریخ حرکت 23 مارچ) از - تومان
تور چین نوروز 99

4 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 99 SHAN-PEK 503(تاریخ حرکت 23 مارچ)

اعتبار از1399/1/4 تا 1399/1/13

جزییات بیشتر دریافت پکیج
3 شب شانگهای و 1 شب هانگزو 4 شب پکن نوروز 99 SHAN-HAN-PEK 503(تاریخ حرکت 23 مارچ) 3 شب شانگهای و 1 شب هانگزو 4 شب پکن نوروز 99 SHAN-HAN-PEK 503(تاریخ حرکت 23 مارچ) از - تومان
تور چین نوروز 99

3 شب شانگهای و 1 شب هانگزو 4 شب پکن نوروز 99 SHAN-HAN-PEK 503(تاریخ حرکت 23 مارچ)

اعتبار از1399/1/4 تا 1399/1/13

جزییات بیشتر دریافت پکیج
5 شب و 6 روز استانبول IST203 (پرواز چارتر) 5 شب و 6 روز استانبول IST203 (پرواز چارتر) از - تومان
تور ترکیه نوروز 99

5 شب و 6 روز استانبول IST203 (پرواز چارتر)

اعتبار از1398/12/28 تا 1399/1/15

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7شب و 8 روز کوالالامپور KUL603 (پرواز پوینت)   7شب و 8 روز کوالالامپور KUL603 (پرواز پوینت)   از - تومان
تور مالزی نوروز 99

7شب و 8 روز کوالالامپور KUL603 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/12/25 تا 1399/1/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 603 (پرواز پوینت) 4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 603 (پرواز پوینت) از - تومان
تور مالزی نوروز 99

4 شب کوالالامپور و 3 شب پنانگ KULPEN 603 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/12/25 تا 1399/1/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 603 (پرواز پوینت)  4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 603 (پرواز پوینت) از - تومان
تور مالزی نوروز 99

4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 603 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/12/25 تا 1399/1/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 603 (پرواز پوینت) 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 603 (پرواز پوینت) از - تومان
تور مالزی نوروز 99

4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 603 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/12/25 تا 1399/1/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج

نظرسنجی

قصر شیرین
Rated /5 based on 500640 reviews