تورهای خارجی

تعداد تورها: 36
نکته: برای مشاهده جزییات بیشتر تور بر روی لینک جزییات بیشتر کلیک کنید.
برای مشاهده اطلاعات پروازهای داخلی و خارجی اینجا را کلیک کنید .

تور دبی 3 شب و 4 روز DXB-W5409-PS تور دبی 3 شب و 4 روز DXB-W5409-PS از 1,428,500 تومان
دبی

تور دبی 3 شب و 4 روز DXB-W5409-PS

اعتبار از1396/6/10 تا 1396/7/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور دبی 3 شب و 4 روز DXB409-1 IR تور دبی 3 شب و 4 روز DXB409-1 IR از 1,368,300 تومان
دبی

تور دبی 3 شب و 4 روز DXB409-1 IR

اعتبار از1396/6/10 تا 1396/7/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 7 شب و 8 روز بمبئی MUM709 تور هند 7 شب و 8 روز بمبئی MUM709 از 2,865,700 تومان
بمبئی

تور هند 7 شب و 8 روز بمبئی MUM709

اعتبار از1396/6/12 تا 1396/7/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا MUMGOA709 (سرویس BB) تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا MUMGOA709 (سرویس BB) از 3,255,200 تومان
بمبئی گوا

تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا MUMGOA709 (سرویس BB)

اعتبار از1396/6/12 تا 1396/7/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا  MUMGOA709 (سرویس ALL) تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا  MUMGOA709 (سرویس ALL) از 3,684,200 تومان
بمبئی گوا

تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا MUMGOA709 (سرویس ALL)

اعتبار از1396/6/12 تا 1396/7/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA709 (سرویس BB) تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA709 (سرویس BB) از 2,943,200 تومان
گوا

تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA709 (سرویس BB)

اعتبار از1396/6/12 تا 1396/7/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA709 (سرویس ALL) تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA709 (سرویس ALL) از 3,430,700 تومان
گوا

تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA709 (سرویس ALL)

اعتبار از1396/6/12 تا 1396/7/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور DEHAGRAJAY709 PS تور هند 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور DEHAGRAJAY709 PS از 2,462,600 تومان
دهلی آگرا جیپور

تور هند 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور DEHAGRAJAY709 PS

اعتبار از1396/6/12 تا 1396/7/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور KUL 610 تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور KUL 610 از 1,993,500 تومان
کوالالامپور

تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور KUL 610

اعتبار از1396/7/10 تا 1396/8/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 610 تور مالزی 4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 610 از 2,481,000 تومان
کوالالامپور پنانگ

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب پنانگ KULPEN 610

اعتبار از1396/7/10 تا 1396/8/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 610 تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 610 از 3,183,000 تومان
کوالالامپور لنکاوی

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 610

اعتبار از1396/7/10 تا 1396/8/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک BKK810-1 تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک BKK810-1 از 2,352,100 تومان
بانکوک

تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک BKK810-1

اعتبار از1396/7/10 تا 1396/8/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا PYT810-1 تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا PYT810-1 از 2,352,100 تومان
پاتایا

تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا PYT810-1

اعتبار از1396/7/10 تا 1396/8/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت PUK810-1 تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت PUK810-1 از 2,898,100 تومان
پوکت

تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت PUK810-1

اعتبار از1396/7/10 تا 1396/8/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT810-1 تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT810-1 از 2,352,100 تومان
بانکوک پاتایا

تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT810-1

اعتبار از1396/7/10 تا 1396/8/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK810-1 تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK810-1 از 2,944,900 تومان
بانکوک پوکت

تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK810-1

اعتبار از1396/7/10 تا 1396/8/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU810-1 تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU810-1 از 2,944,900 تومان
پاتایا پوکت

تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU810-1

اعتبار از1396/7/10 تا 1396/8/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور ترکیه 3 شب و 4 روز آنکارا ANK309-2IR تور ترکیه 3 شب و 4 روز آنکارا ANK309-2IR از 1,297,950 تومان
آنکارا

تور ترکیه 3 شب و 4 روز آنکارا ANK309-2IR

اعتبار از1396/6/21 تا 1396/7/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور آذربایجان 3 شب و 4 روز باکو BAK-1308-1(P.S) تور آذربایجان 3 شب و 4 روز باکو BAK-1308-1(P.S) از 1,196,300 تومان
باکو

تور آذربایجان 3 شب و 4 روز باکو BAK-1308-1(P.S)

اعتبار از1396/6/25 تا 1396/8/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور KUL 609-2 تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور KUL 609-2 از 2,213,500 تومان
کوالالامپور

تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور KUL 609-2

اعتبار از1396/6/26 تا 1396/7/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 609-2 تور مالزی 4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 609-2 از 2,701,000 تومان
کوالالامپور پنانگ

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب پنانگ KULPEN 609-2

اعتبار از1396/6/26 تا 1396/7/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 609-2 تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 609-2 از 3,403,000 تومان
کوالالامپور لنکاوی

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 609-2

اعتبار از1396/6/26 تا 1396/7/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور ترکیه 4 شب و 5 روز استانبول IST209-5IR تور ترکیه 4 شب و 5 روز استانبول IST209-5IR از 1,274,200 تومان
استانبول

تور ترکیه 4 شب و 5 روز استانبول IST209-5IR

اعتبار از1396/6/26 تا 1396/7/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور ترکیه 5 شب و 6 روز استانبول (چارتر ماهان) IST209-4W5-CH تور ترکیه 5 شب و 6 روز استانبول (چارتر ماهان) IST209-4W5-CH از 1,231,000 تومان
استانبول

تور ترکیه 5 شب و 6 روز استانبول (چارتر ماهان) IST209-4W5-CH

اعتبار از1396/7/13 تا 1396/8/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک BKK809 تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک BKK809 از 2,422,100 تومان
بانکوک

تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک BKK809

اعتبار از1396/6/27 تا 1396/7/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا PYT809 تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا PYT809 از 2,422,100 تومان
پاتایا

تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا PYT809

اعتبار از1396/6/27 تا 1396/7/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت PUK809 تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت PUK809 از 3,018,100 تومان
پوکت

تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت PUK809

اعتبار از1396/6/27 تا 1396/7/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT809 تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT809 از 2,472,100 تومان
بانکوک پاتایا

تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT809

اعتبار از1396/6/27 تا 1396/7/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK809 تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK809 از 3,064,900 تومان
بانکوک پوکت

تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK809

اعتبار از1396/6/27 تا 1396/7/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU809 تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU809 از 3,064,900 تومان
پاتایا پوکت

تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU809

اعتبار از1396/6/27 تا 1396/7/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور ترکیه 3 شب و 4 روز آنکارا ANK308-3W5-PS تور ترکیه 3 شب و 4 روز آنکارا ANK308-3W5-PS از 1,069,800 تومان
آنکارا

تور ترکیه 3 شب و 4 روز آنکارا ANK308-3W5-PS

اعتبار از1396/7/13 تا 1396/8/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور DEHAGRAJAY710 PS تور هند 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور DEHAGRAJAY710 PS از 2,703,700 تومان
دهلی آگرا جیپور

تور هند 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور DEHAGRAJAY710 PS

اعتبار از1396/7/11 تا 1396/9/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 609-3 تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 609-3 از 2,974,000 تومان
کوالالامپور سنگاپور

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 609-3

اعتبار از1396/6/26 تا 1396/7/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 610-1 تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 610-1 از 2,754,000 تومان
کوالالامپور سنگاپور

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 610-1

اعتبار از1396/7/10 تا 1396/8/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور چین 4 شب پکن و 3 شب شانگهای PEK-SHAN511 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران) تور چین 4 شب پکن و 3 شب شانگهای PEK-SHAN511 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران) از 5,031,700 تومان
پکن شانگهای

تور چین 4 شب پکن و 3 شب شانگهای PEK-SHAN511 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران)

اعتبار از1396/8/19 تا 1396/9/3

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور چین 3 شب شانگهای و 4 شب پکن SHAN-PEK 511(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) تور چین 3 شب شانگهای و 4 شب پکن SHAN-PEK 511(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) از 5,031,700 تومان
شانگهای پکن

تور چین 3 شب شانگهای و 4 شب پکن SHAN-PEK 511(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران)

اعتبار از1396/8/2 تا 1396/8/2

جزییات بیشتر دریافت پکیج

نظرسنجی

قصر شیرین
Rated /5 based on 165930 reviews