تورهای خارجی

تعداد تورها: 13
نکته: برای مشاهده جزییات بیشتر تور بر روی لینک جزییات بیشتر کلیک کنید.

3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور DEHAGRAJAY710-2 (پرواز پوینت) 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور DEHAGRAJAY710-2 (پرواز پوینت) از - تومان
تور هند

3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور DEHAGRAJAY710-2 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/8/4 تا 1398/12/1

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز پاتایا PYT812 (پرواز پوینت) 7 شب و 8 روز پاتایا PYT812 (پرواز پوینت) از - تومان
تور تایلند

7 شب و 8 روز پاتایا PYT812 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/9/14 تا 1398/12/1

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز بانکوک BKK812-1 (پرواز پوینت) 7 شب و 8 روز بانکوک BKK812-1 (پرواز پوینت) از - تومان
تور تایلند

7 شب و 8 روز بانکوک BKK812-1 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/9/16 تا 1398/12/1

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب بانکوک و 3 شب پاتایاBKKPYT812-1 (پرواز پوینت) 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایاBKKPYT812-1 (پرواز پوینت) از - تومان
تور تایلند

4 شب بانکوک و 3 شب پاتایاBKKPYT812-1 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/9/16 تا 1398/12/1

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز پوکت PUK812 (پرواز پوینت) 7 شب و 8 روز پوکت PUK812 (پرواز پوینت) از - تومان
تور تایلند

7 شب و 8 روز پوکت PUK812 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/9/16 تا 1398/12/1

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK812-1 (پرواز پوینت) 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK812-1 (پرواز پوینت) از - تومان
تور تایلند

4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK812-1 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/9/16 تا 1398/12/1

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور دبی 3 شب و 4 روز DXB401 (پرواز پوینت) تور دبی 3 شب و 4 روز DXB401 (پرواز پوینت) از - تومان
تور امارات متحده عربی

تور دبی 3 شب و 4 روز DXB401 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/10/14 تا 1398/12/1

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7شب و 8 روز کوالالامپور KUL601 (پرواز پوینت)   7شب و 8 روز کوالالامپور KUL601 (پرواز پوینت)   از - تومان
تور مالزی

7شب و 8 روز کوالالامپور KUL601 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/11/2 تا 1398/12/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 601 (پرواز پوینت)  4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 601 (پرواز پوینت) از - تومان
تور مالزی

4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 601 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/11/2 تا 1398/12/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 601 (پرواز پوینت) 4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 601 (پرواز پوینت) از - تومان
تور مالزی

4 شب کوالالامپور و 3 شب پنانگ KULPEN 601 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/11/3 تا 1398/12/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 601 (پرواز پوینت) 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 601 (پرواز پوینت) از - تومان
تور مالزی

4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 601 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/11/3 تا 1398/12/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
3 شب و 4 روز استانبول IST201-2 (پرواز پوینت) 3 شب و 4 روز استانبول IST201-2 (پرواز پوینت) از - تومان
تور ترکیه

3 شب و 4 روز استانبول IST201-2 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/11/7 تا 1398/12/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور ترکیه 2 شب و 3 روز آنکارا ANK302 (پرواز پوینت) تور ترکیه 2 شب و 3 روز آنکارا ANK302 (پرواز پوینت) از - تومان
تور ترکیه

تور ترکیه 2 شب و 3 روز آنکارا ANK302 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/11/15 تا 1398/12/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج

نظرسنجی

قصر شیرین
Rated /5 based on 499572 reviews