تورهای خارجی

تعداد تورها: 22
نکته: برای مشاهده جزییات بیشتر تور بر روی لینک جزییات بیشتر کلیک کنید.
برای مشاهده اطلاعات پروازهای داخلی و خارجی اینجا را کلیک کنید .

تور هند 7 شب و 8 روز بمبئی MUM704-1 تور هند 7 شب و 8 روز بمبئی MUM704-1 از 3,052,400 تومان
بمبئی

تور هند 7 شب و 8 روز بمبئی MUM704-1

اعتبار از1396/1/18 تا 1396/3/30

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا MUMGOA704-1-BB تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا MUMGOA704-1-BB از 3,243,500 تومان
بمبئی گوا

تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا MUMGOA704-1-BB

اعتبار از1396/1/18 تا 1396/3/30

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا ALL-MUMGOA704-1 تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا ALL-MUMGOA704-1 از 3,594,500 تومان
بمبئی گوا

تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا ALL-MUMGOA704-1

اعتبار از1396/1/18 تا 1396/3/30

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA704-1 (سرویس BB) تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA704-1 (سرویس BB) از 2,993,900 تومان
گوا

تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA704-1 (سرویس BB)

اعتبار از1396/1/18 تا 1396/3/30

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA704-1 (سرویس ALL) تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA704-1 (سرویس ALL) از 3,422,900 تومان
گوا

تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA704-1 (سرویس ALL)

اعتبار از1396/1/18 تا 1396/3/30

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور DEHAGRAJAY704-1 تور هند 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور DEHAGRAJAY704-1 از 2,469,500 تومان
دهلی آگرا جیپور

تور هند 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور DEHAGRAJAY704-1

اعتبار از1396/1/16 تا 1396/3/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور دبی 3 شب و 4 روز DXB404-1IR تور دبی 3 شب و 4 روز DXB404-1IR از 1,394,500 تومان
دبی

تور دبی 3 شب و 4 روز DXB404-1IR

اعتبار از1396/1/19 تا 1396/2/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور دبی 3 شب و 4 روز DXB-W5404-1PS تور دبی 3 شب و 4 روز DXB-W5404-1PS از 1,404,700 تومان
دبی

تور دبی 3 شب و 4 روز DXB-W5404-1PS

اعتبار از1396/1/12 تا 1396/2/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور ترکیه 3 شب و 4 روز آنکارا ANK304-2 تور ترکیه 3 شب و 4 روز آنکارا ANK304-2 از 1,035,950 تومان
آنکارا

تور ترکیه 3 شب و 4 روز آنکارا ANK304-2

اعتبار از1396/1/27 تا 1396/3/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور چین 4 شب پکن و 3 شب شانگهای PEK-SHAN505 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران) تور چین 4 شب پکن و 3 شب شانگهای PEK-SHAN505 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران) از 4,627,000 تومان
پکن شانگهای

تور چین 4 شب پکن و 3 شب شانگهای PEK-SHAN505 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران)

اعتبار از1396/3/9 تا 1396/3/23

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور چین 3 شب شانگهای و 4 شب پکن -SHAN-PEK 505(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) تور چین 3 شب شانگهای و 4 شب پکن -SHAN-PEK 505(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) از 4,627,000 تومان
شانگهای پکن

تور چین 3 شب شانگهای و 4 شب پکن -SHAN-PEK 505(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران)

اعتبار از1396/2/22 تا 1396/3/26

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور KUL 605 تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور KUL 605 از 1,893,500 تومان
کوالالامپور

تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور KUL 605

اعتبار از1396/2/15 تا 1396/3/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 605 تور مالزی 4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 605 از 2,381,000 تومان
کوالالامپور پنانگ

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب پنانگ KULPEN 605

اعتبار از1396/2/15 تا 1396/3/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 605 تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 605 از 3,102,500 تومان
کوالالامپور لنکاوی

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 605

اعتبار از1396/2/15 تا 1396/3/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 605 تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 605 از 2,829,500 تومان
کوالالامپور سنگاپور

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 605

اعتبار از1396/2/15 تا 1396/3/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک BKK805 تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک BKK805 از 2,206,500 تومان
بانکوک

تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک BKK805

اعتبار از1396/2/20 تا 1396/3/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا PYT805 تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا PYT805 از 2,233,800 تومان
پاتایا

تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا PYT805

اعتبار از1396/2/20 تا 1396/3/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت PUK805 تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت PUK805 از 2,850,000 تومان
پوکت

تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت PUK805

اعتبار از1396/2/20 تا 1396/3/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT805 تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT805 از 2,280,600 تومان
بانکوک پاتایا

تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT805

اعتبار از1396/2/20 تا 1396/3/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK805 تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK805 از 2,834,400 تومان
بانکوک پوکت

تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK805

اعتبار از1396/2/20 تا 1396/3/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU805 تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU805 از 2,811,000 تومان
پاتایا پوکت

تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU805

اعتبار از1396/2/20 تا 1396/3/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور ترکیه 4 شب و 5 روز استانبول IST205 تور ترکیه 4 شب و 5 روز استانبول IST205 از 953,500 تومان
استانبول

تور ترکیه 4 شب و 5 روز استانبول IST205

اعتبار از1396/2/3 تا 1396/2/30

جزییات بیشتر دریافت پکیج
Rated 4.5/5 based on 470 reviews
قصر شیرین
Rated 4.8/5 based on 11200 reviews