تورهای خارجی

تعداد تورها: 15
نکته: برای مشاهده جزییات بیشتر تور بر روی لینک جزییات بیشتر کلیک کنید.

تور ترکیه 2 شب و 3 روز آنکارا ANK309 (پرواز پوینت) تور ترکیه 2 شب و 3 روز آنکارا ANK309 (پرواز پوینت) از - تومان
تور ترکیه

تور ترکیه 2 شب و 3 روز آنکارا ANK309 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/6/16 تا 1398/9/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
3 شب و 4 روز استانبول IST210-1 (پرواز چارتری) 3 شب و 4 روز استانبول IST210-1 (پرواز چارتری) از - تومان
تور ترکیه

3 شب و 4 روز استانبول IST210-1 (پرواز چارتری)

اعتبار از1398/7/22 تا 1398/8/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7شب و 8 روز کوالالامپور KUL610 (پرواز پوینت)   7شب و 8 روز کوالالامپور KUL610 (پرواز پوینت)   از - تومان
تور مالزی

7شب و 8 روز کوالالامپور KUL610 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/7/23 تا 1398/8/29

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 610 (پرواز پوینت) 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 610 (پرواز پوینت) از - تومان
تور مالزی

4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 610 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/7/23 تا 1398/8/29

جزییات بیشتر دریافت پکیج
 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 610 (پرواز پوینت)  4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 610 (پرواز پوینت) از - تومان
تور مالزی

4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 610 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/7/23 تا 1398/8/29

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 610 (پرواز پوینت) 4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 610 (پرواز پوینت) از - تومان
تور مالزی

4 شب کوالالامپور و 3 شب پنانگ KULPEN 610 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/7/23 تا 1398/8/29

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز بانکوک BKK810 (پرواز پوینت) 7 شب و 8 روز بانکوک BKK810 (پرواز پوینت) از - تومان
تور تایلند

7 شب و 8 روز بانکوک BKK810 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/7/28 تا 1398/8/29

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز پاتایا PYT810 (پرواز پوینت) 7 شب و 8 روز پاتایا PYT810 (پرواز پوینت) از - تومان
تور تایلند

7 شب و 8 روز پاتایا PYT810 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/7/28 تا 1398/8/29

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز پوکت PUK810 (پرواز پوینت) 7 شب و 8 روز پوکت PUK810 (پرواز پوینت) از - تومان
تور تایلند

7 شب و 8 روز پوکت PUK810 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/7/28 تا 1398/8/29

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب بانکوک و 3 شب پاتایاBKKPYT810 (پرواز پوینت) 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایاBKKPYT810 (پرواز پوینت) از - تومان
تور تایلند

4 شب بانکوک و 3 شب پاتایاBKKPYT810 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/7/29 تا 1398/8/29

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK810 (پرواز پوینت) 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK810 (پرواز پوینت) از - تومان
تور تایلند

4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK810 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/7/29 تا 1398/8/29

جزییات بیشتر دریافت پکیج
3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور DEHAGRAJAY710-1 (پرواز پوینت) 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور DEHAGRAJAY710-1 (پرواز پوینت) از - تومان
تور هند

3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور DEHAGRAJAY710-1 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/7/30 تا 1398/9/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور دبی 3 شب و 4 روز DXB410-2 (پرواز پوینت) تور دبی 3 شب و 4 روز DXB410-2 (پرواز پوینت) از - تومان
تور امارات متحده عربی

تور دبی 3 شب و 4 روز DXB410-2 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/7/30 تا 1398/8/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور دبی 3 شب و 4 روز DXB411 (پرواز پوینت) تور دبی 3 شب و 4 روز DXB411 (پرواز پوینت) از - تومان
تور امارات متحده عربی

تور دبی 3 شب و 4 روز DXB411 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/8/10 تا 1398/9/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
3 شب و 4 روز استانبول IST211 (پرواز پوینت) 3 شب و 4 روز استانبول IST211 (پرواز پوینت) از - تومان
تور ترکیه

3 شب و 4 روز استانبول IST211 (پرواز پوینت)

اعتبار از1398/8/10 تا 1398/9/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج

نظرسنجی

قصر شیرین
Rated /5 based on 193336 reviews