تورهای خارجی

تعداد تورها: 41
نکته: برای مشاهده جزییات بیشتر تور بر روی لینک جزییات بیشتر کلیک کنید.
برای مشاهده اطلاعات پروازهای داخلی و خارجی اینجا را کلیک کنید .

تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک BKK812-3 تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک BKK812-3 از 1,933,500 تومان

تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک BKK812-3

اعتبار از1395/12/1 تا 1395/12/23

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا PYT812-3 تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا PYT812-3 از 2,021,700 تومان

تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا PYT812-3

اعتبار از1395/12/1 تا 1395/12/23

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت PUK812-3 تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت PUK812-3 از 2,962,500 تومان

تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت PUK812-3

اعتبار از1395/12/1 تا 1395/12/23

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT812-3 تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT812-3 از 2,055,300 تومان

تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT812-3

اعتبار از1395/12/1 تا 1395/12/23

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK812-3 تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK812-3 از 2,794,500 تومان

تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK812-3

اعتبار از1395/12/1 تا 1395/12/23

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU812-3 تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU812-3 از 2,798,700 تومان

تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU812-3

اعتبار از1395/12/1 تا 1395/12/23

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور ترکیه 2 شب و 3 روز آنکارا ANK301-3 (ماهان پوینت) تور ترکیه 2 شب و 3 روز آنکارا ANK301-3 (ماهان پوینت) از 897,100 تومان

تور ترکیه 2 شب و 3 روز آنکارا ANK301-3 (ماهان پوینت)

اعتبار از1395/12/1 تا 1396/1/11

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور ترکیه 4 شب و 5 روز استانبول نوروز 96 IST-N-203-4 تور ترکیه 4 شب و 5 روز استانبول نوروز 96 IST-N-203-4 از 2,151,500 تومان

تور ترکیه 4 شب و 5 روز استانبول نوروز 96 IST-N-203-4

اعتبار از1395/12/25 تا 1396/1/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور آذربایجان 3 شب و 4 روز باکو BAK1301-4 تور آذربایجان 3 شب و 4 روز باکو BAK1301-4 از 1,174,800 تومان

تور آذربایجان 3 شب و 4 روز باکو BAK1301-4

اعتبار از1395/12/1 تا 1395/12/18

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور دبی 3 شب و 4 روز DXB413-5IR (چارتر) تور دبی 3 شب و 4 روز DXB413-5IR (چارتر) از 1,379,000 تومان

تور دبی 3 شب و 4 روز DXB413-5IR (چارتر)

اعتبار از1395/12/1 تا 1395/12/25

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور دبی 3 شب و 4 روز DXB-W5413-5PS تور دبی 3 شب و 4 روز DXB-W5413-5PS از 1,383,500 تومان

تور دبی 3 شب و 4 روز DXB-W5413-5PS

اعتبار از1395/12/1 تا 1395/12/24

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور  ماهان KUL 612-4 تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور  ماهان KUL 612-4 از 1,825,500 تومان

تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور ماهان KUL 612-4

اعتبار از1395/12/1 تا 1395/12/23

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور (ماهان)KULSIN 612-4 تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور (ماهان)KULSIN 612-4 از 2,791,500 تومان

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور (ماهان)KULSIN 612-4

اعتبار از1395/12/1 تا 1395/12/23

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی (ماهان)KUL-LAN 612-4 تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی (ماهان)KUL-LAN 612-4 از 3,064,500 تومان

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی (ماهان)KUL-LAN 612-4

اعتبار از1395/12/1 تا 1395/12/23

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ (ماهان)  KULPEN 612-4 تور مالزی 4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ (ماهان)  KULPEN 612-4 از 2,287,500 تومان

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب پنانگ (ماهان) KULPEN 612-4

اعتبار از1395/12/1 تا 1395/12/23

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور DEHAGRAJAY712-1 تور هند 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور DEHAGRAJAY712-1 از 2,395,500 تومان

تور هند 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور DEHAGRAJAY712-1

اعتبار از1395/12/1 تا 1395/12/20

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA712-1 (سرویس BB) تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA712-1 (سرویس BB) از 2,789,800 تومان

تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA712-1 (سرویس BB)

اعتبار از1395/12/1 تا 1395/12/24

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA712-1 (سرویس ALL) تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA712-1 (سرویس ALL) از 3,335,800 تومان

تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA712-1 (سرویس ALL)

اعتبار از1395/12/1 تا 1395/12/24

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا  MUMGOA712-1-BB تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا  MUMGOA712-1-BB از 3,058,600 تومان

تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا MUMGOA712-1-BB

اعتبار از1395/12/1 تا 1395/12/24

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا ALL-MUMGOA712-1 تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا ALL-MUMGOA712-1 از 3,478,600 تومان

تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا ALL-MUMGOA712-1

اعتبار از1395/12/1 تا 1395/12/24

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 7 شب و 8 روز بمبئی MUM712-1 تور هند 7 شب و 8 روز بمبئی MUM712-1 از 2,834,800 تومان

تور هند 7 شب و 8 روز بمبئی MUM712-1

اعتبار از1395/12/1 تا 1395/12/20

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک BKK804 تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک BKK804 از 1,903,500 تومان

تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک BKK804

اعتبار از1396/1/12 تا 1396/3/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا PYT804 تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا PYT804 از 1,937,100 تومان

تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا PYT804

اعتبار از1396/1/12 تا 1396/3/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت PUK804 تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت PUK804 از 2,642,700 تومان

تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت PUK804

اعتبار از1396/1/12 تا 1396/3/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT804 تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT804 از 1,995,900 تومان

تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT804

اعتبار از1396/1/12 تا 1396/3/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK804 تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK804 از 2,575,500 تومان

تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK804

اعتبار از1396/1/12 تا 1396/3/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU804 تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU804 از 2,562,900 تومان

تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU804

اعتبار از1396/1/12 تا 1396/3/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور KUL 604 تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور KUL 604 از 1,837,500 تومان

تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور KUL 604

اعتبار از1396/1/13 تا 1396/3/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 604 تور مالزی 4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 604 از 2,341,500 تومان

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب پنانگ KULPEN 604

اعتبار از1396/1/13 تا 1396/3/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 604 تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 604 از 3,013,500 تومان

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 604

اعتبار از1396/1/13 تا 1396/3/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 604 تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 604 از 2,824,500 تومان

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 604

اعتبار از1396/1/13 تا 1396/3/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا MUMGOA704-BB تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا MUMGOA704-BB از 3,244,500 تومان

تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا MUMGOA704-BB

اعتبار از1396/1/15 تا 1396/3/30

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا ALL-MUMGOA704 تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا ALL-MUMGOA704 از 3,622,500 تومان

تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا ALL-MUMGOA704

اعتبار از1396/1/15 تا 1396/3/30

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA704 (سرویس BB) تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA704 (سرویس BB) از 2,975,700 تومان

تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA704 (سرویس BB)

اعتبار از1396/1/15 تا 1396/3/30

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA704 (سرویس ALL) تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA704 (سرویس ALL) از 3,437,700 تومان

تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA704 (سرویس ALL)

اعتبار از1396/1/15 تا 1396/3/30

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور DEHAGRAJAY704 تور هند 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور DEHAGRAJAY704 از 2,345,500 تومان

تور هند 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور DEHAGRAJAY704

اعتبار از1396/1/18 تا 1396/2/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور ترکیه 4 شب و 5 روز استانبول IST203-2 تور ترکیه 4 شب و 5 روز استانبول IST203-2 از 870,500 تومان

تور ترکیه 4 شب و 5 روز استانبول IST203-2

اعتبار از1395/12/7 تا 1395/12/20

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور ترکیه 3 شب و 4 روز آنکارا ANK303 تور ترکیه 3 شب و 4 روز آنکارا ANK303 از 946,900 تومان

تور ترکیه 3 شب و 4 روز آنکارا ANK303

اعتبار از1395/12/7 تا 1395/12/18

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 7 شب و 8 روز بمبئی MUM704 تور هند 7 شب و 8 روز بمبئی MUM704 از 3,038,700 تومان

تور هند 7 شب و 8 روز بمبئی MUM704

اعتبار از1396/1/15 تا 1396/3/30

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور دبی 3 شب و 4 روز DXB404IR تور دبی 3 شب و 4 روز DXB404IR از 1,423,300 تومان

تور دبی 3 شب و 4 روز DXB404IR

اعتبار از1396/1/19 تا 1396/2/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور دبی 3 شب و 4 روز DXB-W5404PS تور دبی 3 شب و 4 روز DXB-W5404PS از 1,433,500 تومان

تور دبی 3 شب و 4 روز DXB-W5404PS

اعتبار از1396/1/12 تا 1396/2/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
Rated 4.5/5 based on 470 reviews
قصر شیرین
Rated 4.8/5 based on 11200 reviews