تورهای خارجی

تعداد تورها: 14
نکته: برای مشاهده جزییات بیشتر تور بر روی لینک جزییات بیشتر کلیک کنید.

تور ترکیه 2 شب و 3 روز آنکارا ANK301-02W5(P.S) تور ترکیه 2 شب و 3 روز آنکارا ANK301-02W5(P.S) از 1,692,000 تومان
تور ترکیه

تور ترکیه 2 شب و 3 روز آنکارا ANK301-02W5(P.S)

اعتبار از1397/10/25 تا 1397/12/19

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7شب و 8 روز کوالالامپور KUL601-03w5(P.S)   7شب و 8 روز کوالالامپور KUL601-03w5(P.S)   از 3,973,000 تومان
تور مالزی

7شب و 8 روز کوالالامپور KUL601-03w5(P.S)

اعتبار از1397/11/10 تا 1397/12/12

جزییات بیشتر دریافت پکیج
3 شب و 4 روز استانبول IST200-2IR 3 شب و 4 روز استانبول IST200-2IR از 2,642,000 تومان
تور ترکیه

3 شب و 4 روز استانبول IST200-2IR

اعتبار از1397/11/13 تا 1397/12/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 601-03w5(P.S) 4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 601-03w5(P.S) از 4,948,000 تومان
تور مالزی

4 شب کوالالامپور و 3 شب پنانگ KULPEN 601-03w5(P.S)

اعتبار از1397/11/13 تا 1397/12/12

جزییات بیشتر دریافت پکیج
3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور DEHAGRAJAY801-02w5(p.s) 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور DEHAGRAJAY801-02w5(p.s) از 6,553,000 تومان
تور هند

3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور DEHAGRAJAY801-02w5(p.s)

اعتبار از1397/11/14 تا 1397/12/14

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 601-03w5 (P.S) 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 601-03w5 (P.S) از 6,781,000 تومان
تور مالزی

4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 601-03w5 (P.S)

اعتبار از1397/11/15 تا 1397/12/12

جزییات بیشتر دریافت پکیج
 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 601-03W5(P.S)  4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 601-03W5(P.S) از 6,261,000 تومان
تور مالزی

4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 601-03W5(P.S)

اعتبار از1397/11/16 تا 1397/12/12

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور دبی 3 شب و 4 روز(p.s) DXB401-03w5 تور دبی 3 شب و 4 روز(p.s) DXB401-03w5 از 3,593,000 تومان
تور امارات متحده عربی

تور دبی 3 شب و 4 روز(p.s) DXB401-03w5

اعتبار از1397/11/21 تا 1397/12/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز بانکوک BKK801-03 (P.S) 7 شب و 8 روز بانکوک BKK801-03 (P.S) از 4,814,000 تومان
تور تایلند

7 شب و 8 روز بانکوک BKK801-03 (P.S)

اعتبار از1397/11/24 تا 1397/12/18

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز پاتایا(P.S) PYT801-03w5 7 شب و 8 روز پاتایا(P.S) PYT801-03w5 از 4,632,000 تومان
تور تایلند

7 شب و 8 روز پاتایا(P.S) PYT801-03w5

اعتبار از1397/11/24 تا 1397/12/18

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز پوکتPUK801-03w6(P.S) 7 شب و 8 روز پوکتPUK801-03w6(P.S) از 7,154,000 تومان
تور تایلند

7 شب و 8 روز پوکتPUK801-03w6(P.S)

اعتبار از1397/11/24 تا 1397/12/18

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب بانکوک و 3 شب پوکت (P.S)BKKPUK801-03w5 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت (P.S)BKKPUK801-03w5 از 6,699,000 تومان
تور تایلند

4 شب بانکوک و 3 شب پوکت (P.S)BKKPUK801-03w5

اعتبار از1397/11/24 تا 1397/12/18

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب بانکوک و 3 شب پاتایاBKKPYT801-03W5(P.S) 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایاBKKPYT801-03W5(P.S) از 4,801,000 تومان
تور تایلند

4 شب بانکوک و 3 شب پاتایاBKKPYT801-03W5(P.S)

اعتبار از1397/11/24 تا 1397/12/18

جزییات بیشتر دریافت پکیج
3 شب و 4 روز استانبول IST200-2W5(P.S) 3 شب و 4 روز استانبول IST200-2W5(P.S) از 1,844,000 تومان
تور ترکیه

3 شب و 4 روز استانبول IST200-2W5(P.S)

اعتبار از1397/11/27 تا 1397/12/15

جزییات بیشتر دریافت پکیج

نظرسنجی

قصر شیرین
Rated /5 based on 84561 reviews