تورهای خارجی

تعداد تورها: 15
نکته: برای مشاهده جزییات بیشتر تور بر روی لینک جزییات بیشتر کلیک کنید.

تور دبی 3 شب و 4 روز DXB412-1IR تور دبی 3 شب و 4 روز DXB412-1IR از 3,330,000 تومان
تور امارات متحده عربی

تور دبی 3 شب و 4 روز DXB412-1IR

اعتبار از1397/9/19 تا 1397/10/25

جزییات بیشتر دریافت پکیج
3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور (-p.s)DEHAGRAJAY812 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور (-p.s)DEHAGRAJAY812 از 5,756,000 تومان
تور هند

3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور (-p.s)DEHAGRAJAY812

اعتبار از1397/9/20 تا 1397/11/3

جزییات بیشتر دریافت پکیج
3 شب و 4 روز استانبول IST312-4IR 3 شب و 4 روز استانبول IST312-4IR از 2,533,000 تومان
تور ترکیه

3 شب و 4 روز استانبول IST312-4IR

اعتبار از1397/9/24 تا 1397/10/1

جزییات بیشتر دریافت پکیج
3 شب و 4 روز استانبول IST312-5-W5(P.S) 3 شب و 4 روز استانبول IST312-5-W5(P.S) از 1,778,000 تومان
تور ترکیه

3 شب و 4 روز استانبول IST312-5-W5(P.S)

اعتبار از1397/9/25 تا 1397/10/1

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور ترکیه 2 شب و 3 روز آنکارا ANK311-7W5-PS تور ترکیه 2 شب و 3 روز آنکارا ANK311-7W5-PS از 1,635,000 تومان
تور ترکیه

تور ترکیه 2 شب و 3 روز آنکارا ANK311-7W5-PS

اعتبار از1397/9/25 تا 1397/10/30

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور دبی 3 شب و 4 روز DXB412-3 تور دبی 3 شب و 4 روز DXB412-3 از 3,096,000 تومان
تور امارات متحده عربی

تور دبی 3 شب و 4 روز DXB412-3

اعتبار از1397/9/25 تا 1397/10/25

جزییات بیشتر دریافت پکیج
 7 شب و 8 روز کوالالامپور KUL 612-3 (P.S)  7 شب و 8 روز کوالالامپور KUL 612-3 (P.S) از 4,043,000 تومان
تور مالزی

7 شب و 8 روز کوالالامپور KUL 612-3 (P.S)

اعتبار از1397/9/25 تا 1397/11/3

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 612-3 (P.S) 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 612-3 (P.S) از 5,943,000 تومان
تور مالزی

4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 612-3 (P.S)

اعتبار از1397/9/25 تا 1397/11/3

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 612-3 (P.S) 4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 612-3 (P.S) از 4,803,000 تومان
تور مالزی

4 شب کوالالامپور و 3 شب پنانگ KULPEN 612-3 (P.S)

اعتبار از1397/9/25 تا 1397/11/3

جزییات بیشتر دریافت پکیج
 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 612-3(P.S)  4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 612-3(P.S) از 5,873,000 تومان
تور مالزی

4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 612-3(P.S)

اعتبار از1397/9/25 تا 1397/11/3

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز بانکوک (P.S)BKK812-3 7 شب و 8 روز بانکوک (P.S)BKK812-3 از 4,413,000 تومان
تور تایلند

7 شب و 8 روز بانکوک (P.S)BKK812-3

اعتبار از1397/9/25 تا 1397/11/3

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز پاتایا(P.S) PYT812-4 7 شب و 8 روز پاتایا(P.S) PYT812-4 از 4,343,000 تومان
تور تایلند

7 شب و 8 روز پاتایا(P.S) PYT812-4

اعتبار از1397/9/25 تا 1397/11/3

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز پوکت(P.S) PUK812-4 7 شب و 8 روز پوکت(P.S) PUK812-4 از 6,213,000 تومان
تور تایلند

7 شب و 8 روز پوکت(P.S) PUK812-4

اعتبار از1397/9/25 تا 1397/11/3

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب بانکوک و 3 شب پاتایاBKKPYT812-5(P.S) 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایاBKKPYT812-5(P.S) از 4,433,000 تومان
تور تایلند

4 شب بانکوک و 3 شب پاتایاBKKPYT812-5(P.S)

اعتبار از1397/9/25 تا 1397/11/3

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب بانکوک و 3 شب پوکت (P.S)BKKPUK812-4 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت (P.S)BKKPUK812-4 از 5,863,000 تومان
تور تایلند

4 شب بانکوک و 3 شب پوکت (P.S)BKKPUK812-4

اعتبار از1397/9/25 تا 1397/11/3

جزییات بیشتر دریافت پکیج

نظرسنجی

قصر شیرین
Rated /5 based on 38935 reviews