تورهای خارجی

تعداد تورها: 15
نکته: برای مشاهده جزییات بیشتر تور بر روی لینک جزییات بیشتر کلیک کنید.

4 شب و 5 روز استانبول (چارتر ماهان) IST206-3 W5-CH 4 شب و 5 روز استانبول (چارتر ماهان) IST206-3 W5-CH از 2,161,000 تومان
تور ترکیه

4 شب و 5 روز استانبول (چارتر ماهان) IST206-3 W5-CH

اعتبار از1397/4/3 تا 1397/4/29

جزییات بیشتر دریافت پکیج
 3شب و 4 روز آنکارا ANK306-2W5-CH  3شب و 4 روز آنکارا ANK306-2W5-CH از 2,120,000 تومان
تور ترکیه

3شب و 4 روز آنکارا ANK306-2W5-CH

اعتبار از1397/4/3 تا 1397/5/3

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب پکن و 3 شب شانگهای PEK-SHAN506-3 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران) 4 شب پکن و 3 شب شانگهای PEK-SHAN506-3 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران) از 9,238,000 تومان
تور چین

4 شب پکن و 3 شب شانگهای PEK-SHAN506-3 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران)

اعتبار از1397/4/12 تا 1397/5/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
3 شب شانگهای و 4 شب پکن SHAN-PEK 506-3(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) 3 شب شانگهای و 4 شب پکن SHAN-PEK 506-3(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) از 9,238,000 تومان
تور چین

3 شب شانگهای و 4 شب پکن SHAN-PEK 506-3(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران)

اعتبار از1397/4/15 تا 1397/4/15

جزییات بیشتر دریافت پکیج
 7 شب و 8 روز کوالالامپور KUL 606-2 (P.S)  7 شب و 8 روز کوالالامپور KUL 606-2 (P.S) از 2,707,000 تومان
تور مالزی

7 شب و 8 روز کوالالامپور KUL 606-2 (P.S)

اعتبار از1397/4/3 تا 1397/5/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 606-1 (P.S) 4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 606-1 (P.S) از 3,714,000 تومان
تور مالزی

4 شب کوالالامپور و 3 شب پنانگ KULPEN 606-1 (P.S)

اعتبار از1397/4/3 تا 1397/5/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 606-1 (P.S)  4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 606-1 (P.S) از 4,721,000 تومان
تور مالزی

4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 606-1 (P.S)

اعتبار از1397/4/3 تا 1397/5/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 606-1 (P.S) 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 606-1 (P.S) از 4,562,000 تومان
تور مالزی

4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 606-1 (P.S)

اعتبار از1397/4/3 تا 1397/5/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز بانکوک BKK806-2 7 شب و 8 روز بانکوک BKK806-2 از 3,033,000 تومان
تور تایلند

7 شب و 8 روز بانکوک BKK806-2

اعتبار از1397/4/3 تا 1397/5/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز پاتایا PYT806-2 7 شب و 8 روز پاتایا PYT806-2 از 2,882,000 تومان
تور تایلند

7 شب و 8 روز پاتایا PYT806-2

اعتبار از1397/4/3 تا 1397/5/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز پوکت PUK806-2 7 شب و 8 روز پوکت PUK806-2 از 4,178,000 تومان
تور تایلند

7 شب و 8 روز پوکت PUK806-2

اعتبار از1397/4/3 تا 1397/5/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT806-2 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT806-2 از 2,968,000 تومان
تور تایلند

4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT806-2

اعتبار از1397/4/3 تا 1397/5/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK806-2 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK806-2 از 4,264,000 تومان
تور تایلند

4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK806-2

اعتبار از1397/4/3 تا 1397/5/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
 4شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU806-2  4شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU806-2 از 4,232,000 تومان
تور تایلند

4شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU806-2

اعتبار از1397/4/3 تا 1397/5/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور (p.s)DEHAGRAJAY706-1 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور (p.s)DEHAGRAJAY706-1 از 4,477,000 تومان
تور هند

3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور (p.s)DEHAGRAJAY706-1

اعتبار از1397/4/3 تا 1397/5/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج

نظرسنجی

قصر شیرین
Rated /5 based on 172795 reviews