تورهای خارجی

تعداد تورها: 13
نکته: برای مشاهده جزییات بیشتر تور بر روی لینک جزییات بیشتر کلیک کنید.

3 شب و 4 روز استانبول IST165-3W5(ch) 3 شب و 4 روز استانبول IST165-3W5(ch) از - تومان
تور ترکیه

3 شب و 4 روز استانبول IST165-3W5(ch)

اعتبار از1398/5/6 تا 1398/6/5

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز بانکوک (P.S)BKK808 7 شب و 8 روز بانکوک (P.S)BKK808 از - تومان
تور تایلند

7 شب و 8 روز بانکوک (P.S)BKK808

اعتبار از1398/5/19 تا 1398/6/29

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز پاتایا(P.S) PYT808 7 شب و 8 روز پاتایا(P.S) PYT808 از - تومان
تور تایلند

7 شب و 8 روز پاتایا(P.S) PYT808

اعتبار از1398/5/19 تا 1398/6/29

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز پوکتPUK808(P.S) 7 شب و 8 روز پوکتPUK808(P.S) از - تومان
تور تایلند

7 شب و 8 روز پوکتPUK808(P.S)

اعتبار از1398/5/19 تا 1398/6/29

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7شب و 8 روز کوالالامپور KUL608(P.S)   7شب و 8 روز کوالالامپور KUL608(P.S)   از - تومان
تور مالزی

7شب و 8 روز کوالالامپور KUL608(P.S)

اعتبار از1398/5/20 تا 1398/6/29

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 608 (P.S) 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 608 (P.S) از - تومان
تور مالزی

4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 608 (P.S)

اعتبار از1398/5/20 تا 1398/6/29

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب بانکوک و 3 شب پاتایاBKKPYT808(P.S) 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایاBKKPYT808(P.S) از - تومان
تور تایلند

4 شب بانکوک و 3 شب پاتایاBKKPYT808(P.S)

اعتبار از1398/5/22 تا 1398/6/29

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب بانکوک و 3 شب پوکت (P.S)BKKPUK808 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت (P.S)BKKPUK808 از - تومان
تور تایلند

4 شب بانکوک و 3 شب پوکت (P.S)BKKPUK808

اعتبار از1398/5/22 تا 1398/6/29

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز بانکوک BKK809 (پرواز چارتری) 7 شب و 8 روز بانکوک BKK809 (پرواز چارتری) از - تومان
تور تایلند

7 شب و 8 روز بانکوک BKK809 (پرواز چارتری)

اعتبار از1398/6/29 تا 1398/7/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز پاتایا PYT809 (پرواز چارتری) 7 شب و 8 روز پاتایا PYT809 (پرواز چارتری) از - تومان
تور تایلند

7 شب و 8 روز پاتایا PYT809 (پرواز چارتری)

اعتبار از1398/6/29 تا 1398/7/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز پوکت PUK809 (پرواز چارتری) 7 شب و 8 روز پوکت PUK809 (پرواز چارتری) از - تومان
تور تایلند

7 شب و 8 روز پوکت PUK809 (پرواز چارتری)

اعتبار از1398/6/29 تا 1398/7/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 608 (P.S)  4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 608 (P.S) از - تومان
تور مالزی

4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 608 (P.S)

اعتبار از1398/5/28 تا 1398/6/29

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 608 (P.S) 4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 608 (P.S) از - تومان
تور مالزی

4 شب کوالالامپور و 3 شب پنانگ KULPEN 608 (P.S)

اعتبار از1398/5/28 تا 1398/6/29

جزییات بیشتر دریافت پکیج

نظرسنجی

قصر شیرین
Rated /5 based on 174390 reviews