تورهای خارجی

تعداد تورها: 36
نکته: برای مشاهده جزییات بیشتر تور بر روی لینک جزییات بیشتر کلیک کنید.
برای مشاهده اطلاعات پروازهای داخلی و خارجی اینجا را کلیک کنید .

تور چین 4 شب پکن و 3 شب شانگهای PEK-SHAN506 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران) تور چین 4 شب پکن و 3 شب شانگهای PEK-SHAN506 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران) از 4,880,200 تومان
پکن شانگهای

تور چین 4 شب پکن و 3 شب شانگهای PEK-SHAN506 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران)

اعتبار از1396/4/6 تا 1396/5/3

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور چین 3 شب شانگهای و 4 شب پکن -SHAN-PEK 506(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) تور چین 3 شب شانگهای و 4 شب پکن -SHAN-PEK 506(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) از 4,880,200 تومان
شانگهای پکن

تور چین 3 شب شانگهای و 4 شب پکن -SHAN-PEK 506(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران)

اعتبار از1396/4/2 تا 1396/5/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا MUMGOA706 (سرویس BB) تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا MUMGOA706 (سرویس BB) از 3,250,200 تومان
بمبئی گوا

تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا MUMGOA706 (سرویس BB)

اعتبار از1396/4/2 تا 1396/5/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA706 (سرویس ALL) تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA706 (سرویس ALL) از 3,425,700 تومان
گوا

تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA706 (سرویس ALL)

اعتبار از1396/4/2 تا 1396/5/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا  MUMGOA706 (سرویس ALL) تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا  MUMGOA706 (سرویس ALL) از 3,679,200 تومان
بمبئی گوا

تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا MUMGOA706 (سرویس ALL)

اعتبار از1396/4/2 تا 1396/5/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA706 (سرویس BB) تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA706 (سرویس BB) از 2,938,200 تومان
گوا

تور هند 7 شب و 8 روز گوا GOA706 (سرویس BB)

اعتبار از1396/4/2 تا 1396/5/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور ترکیه 3 شب و 4 روز آنکارا ANK306-W5-PS تور ترکیه 3 شب و 4 روز آنکارا ANK306-W5-PS از 1,003,950 تومان
آنکارا

تور ترکیه 3 شب و 4 روز آنکارا ANK306-W5-PS

اعتبار از1396/3/7 تا 1396/6/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور بلغارستان 7 شب و 8 روز وارنا BVL1207 تور بلغارستان 7 شب و 8 روز وارنا BVL1207 از 2,899,400 تومان
وارنا

تور بلغارستان 7 شب و 8 روز وارنا BVL1207

اعتبار از1396/4/22 تا 1396/6/24

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور ترکیه 3 شب و 4 روز استانبول IST207-1-W5-PS تور ترکیه 3 شب و 4 روز استانبول IST207-1-W5-PS از 981,500 تومان
استانبول

تور ترکیه 3 شب و 4 روز استانبول IST207-1-W5-PS

اعتبار از1396/3/25 تا 1396/5/24

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور دبی 3 شب و 4 روز DXB406 IR تور دبی 3 شب و 4 روز DXB406 IR از 1,349,500 تومان
دبی

تور دبی 3 شب و 4 روز DXB406 IR

اعتبار از1396/3/20 تا 1396/5/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور بلغارستان 7 شب و 8 روز وارنا BVL1207-1 تور بلغارستان 7 شب و 8 روز وارنا BVL1207-1 از 2,499,400 تومان
وارنا

تور بلغارستان 7 شب و 8 روز وارنا BVL1207-1

اعتبار از1396/4/8 تا 1396/4/16

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک BKK806 تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک BKK806 از 2,237,300 تومان
بانکوک

تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک BKK806

اعتبار از1396/3/4 تا 1396/4/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا PYT806 تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا PYT806 از 2,264,600 تومان
پاتایا

تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا PYT806

اعتبار از1396/3/4 تا 1396/4/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت PUK806 تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت PUK806 از 2,826,200 تومان
پوکت

تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت PUK806

اعتبار از1396/3/4 تا 1396/4/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT806 تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT806 از 2,311,400 تومان
بانکوک پاتایا

تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT806

اعتبار از1396/3/4 تا 1396/4/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK806 تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK806 از 2,841,800 تومان
بانکوک پوکت

تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK806

اعتبار از1396/3/4 تا 1396/4/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU806 تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU806 از 2,830,100 تومان
پاتایا پوکت

تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU806

اعتبار از1396/3/4 تا 1396/4/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور دبی 3 شب و 4 روز DXB-W5406PS تور دبی 3 شب و 4 روز DXB-W5406PS از 1,359,700 تومان
دبی

تور دبی 3 شب و 4 روز DXB-W5406PS

اعتبار از1396/3/24 تا 1396/5/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک BKK807 تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک BKK807 از 2,487,300 تومان
بانکوک

تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک BKK807

اعتبار از1396/4/13 تا 1396/5/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا PYT807 تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا PYT807 از 2,514,600 تومان
پاتایا

تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا PYT807

اعتبار از1396/4/13 تا 1396/5/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت PUK807 تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت PUK807 از 3,076,200 تومان
پوکت

تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت PUK807

اعتبار از1396/4/13 تا 1396/5/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT807 تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT807 از 2,561,400 تومان
بانکوک پاتایا

تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT807

اعتبار از1396/4/13 تا 1396/5/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK807 تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK807 از 3,091,800 تومان
بانکوک پوکت

تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK807

اعتبار از1396/4/13 تا 1396/5/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU807 تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU807 از 3,080,100 تومان
پاتایا پوکت

تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU807

اعتبار از1396/4/13 تا 1396/5/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور ترکیه 4 شب و 5 روز استانبول IST207-2IR تور ترکیه 4 شب و 5 روز استانبول IST207-2IR از 1,218,600 تومان
استانبول

تور ترکیه 4 شب و 5 روز استانبول IST207-2IR

اعتبار از1396/3/26 تا 1396/5/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 607 تور مالزی 4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 607 از 2,820,000 تومان
کوالالامپور پنانگ

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب پنانگ KULPEN 607

اعتبار از1396/4/11 تا 1396/5/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 607 تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 607 از 3,483,000 تومان
کوالالامپور لنکاوی

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 607

اعتبار از1396/4/11 تا 1396/5/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 607 تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 607 از 3,093,000 تومان
کوالالامپور سنگاپور

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 607

اعتبار از1396/4/11 تا 1396/5/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور KUL 607 تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور KUL 607 از 2,274,000 تومان
کوالالامپور

تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور KUL 607

اعتبار از1396/4/11 تا 1396/5/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 606 تور مالزی 4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ KULPEN 606 از 2,420,000 تومان
کوالالامپور پنانگ

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب پنانگ KULPEN 606

اعتبار از1396/3/28 تا 1396/4/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 606 تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 606 از 3,083,000 تومان
کوالالامپور لنکاوی

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی KUL-LAN 606

اعتبار از1396/3/28 تا 1396/4/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 606 تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 606 از 2,693,000 تومان
کوالالامپور سنگاپور

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور KULSIN 606

اعتبار از1396/3/28 تا 1396/4/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور KUL 606-1 تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور KUL 606-1 از 1,874,000 تومان
کوالالامپور

تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور KUL 606-1

اعتبار از1396/3/28 تا 1396/4/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور ترکیه 5 شب و 6 روز استانبول (چارتر ماهان) IST207-3-W5-CH تور ترکیه 5 شب و 6 روز استانبول (چارتر ماهان) IST207-3-W5-CH از 1,381,500 تومان
استانبول

تور ترکیه 5 شب و 6 روز استانبول (چارتر ماهان) IST207-3-W5-CH

اعتبار از1396/4/10 تا 1396/5/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور ترکیه 3 شب و 4 روز آنکارا ANK307-2-IR تور ترکیه 3 شب و 4 روز آنکارا ANK307-2-IR از 1,235,950 تومان
آنکارا

تور ترکیه 3 شب و 4 روز آنکارا ANK307-2-IR

اعتبار از1396/4/4 تا 1396/5/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور آذربایجان 3 شب و 4 روز باکو BAK-1307 تور آذربایجان 3 شب و 4 روز باکو BAK-1307 از 1,237,700 تومان
باکو

تور آذربایجان 3 شب و 4 روز باکو BAK-1307

اعتبار از1396/4/10 تا 1396/5/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج

نظرسنجی

قصر شیرین
Rated /5 based on 55695 reviews