تورهای خارجی

تعداد تورها: 13
نکته: برای مشاهده جزییات بیشتر تور بر روی لینک جزییات بیشتر کلیک کنید.

تور آذربایجان 3 شب و 4 روز باکو BAK-1307-1(P.S) تور آذربایجان 3 شب و 4 روز باکو BAK-1307-1(P.S) از 2,224,000 تومان
تور آذربایجان

تور آذربایجان 3 شب و 4 روز باکو BAK-1307-1(P.S)

اعتبار از1397/5/7 تا 1397/6/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور (p.s)DEHAGRAJAY707-1 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور (p.s)DEHAGRAJAY707-1 از 4,985,000 تومان
تور هند

3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور (p.s)DEHAGRAJAY707-1

اعتبار از1397/5/8 تا 1397/6/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب و 5 روز استانبول (چارتر ماهان) IST208-4 W5-CH 4 شب و 5 روز استانبول (چارتر ماهان) IST208-4 W5-CH از 4,283,000 تومان
تور ترکیه

4 شب و 5 روز استانبول (چارتر ماهان) IST208-4 W5-CH

اعتبار از1397/5/27 تا 1397/6/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
نرخ ویژه 28 آوست و 11 سپتامبر 3 شب پکن و 4 شب شانگهای PEK-SHAN509-4 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران) نرخ ویژه 28 آوست و 11 سپتامبر 3 شب پکن و 4 شب شانگهای PEK-SHAN509-4 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران) از 11,284,000 تومان
تور چین

نرخ ویژه 28 آوست و 11 سپتامبر 3 شب پکن و 4 شب شانگهای PEK-SHAN509-4 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران)

اعتبار از1397/6/6 تا 1397/6/20

جزییات بیشتر دریافت پکیج
نرخ ویژه 14 سپتامبر 4 شب شانگهای و 3 شب پکن SHAN-PEK 509-4(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) نرخ ویژه 14 سپتامبر 4 شب شانگهای و 3 شب پکن SHAN-PEK 509-4(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) از 11,284,000 تومان
تور چین

نرخ ویژه 14 سپتامبر 4 شب شانگهای و 3 شب پکن SHAN-PEK 509-4(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران)

اعتبار از1397/6/23 تا 1397/6/23

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور دبی 3 شب و 4 روز DXB408-2 تور دبی 3 شب و 4 روز DXB408-2 از 3,208,000 تومان
تور امارات متحده عربی

تور دبی 3 شب و 4 روز DXB408-2

اعتبار از1397/5/27 تا 1397/6/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
نرخ ویژه تاریخ 18 تا 24 آگوست 4 شب و 5 روز استانبول (چارتر ماهان) IST208-5 W5-CH نرخ ویژه تاریخ 18 تا 24 آگوست 4 شب و 5 روز استانبول (چارتر ماهان) IST208-5 W5-CH از 3,763,000 تومان
تور ترکیه

نرخ ویژه تاریخ 18 تا 24 آگوست 4 شب و 5 روز استانبول (چارتر ماهان) IST208-5 W5-CH

اعتبار از1397/5/27 تا 1397/6/2

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز بانکوکBKK808-5 7 شب و 8 روز بانکوکBKK808-5 از 5,035,000 تومان
تور تایلند

7 شب و 8 روز بانکوکBKK808-5

اعتبار از1397/5/28 تا 1397/7/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز پاتایا PYT808-5 7 شب و 8 روز پاتایا PYT808-5 از 5,008,000 تومان
تور تایلند

7 شب و 8 روز پاتایا PYT808-5

اعتبار از1397/5/28 تا 1397/7/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز پوکت PUK808-5 7 شب و 8 روز پوکت PUK808-5 از 7,107,000 تومان
تور تایلند

7 شب و 8 روز پوکت PUK808-5

اعتبار از1397/5/28 تا 1397/7/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT808-5 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT808-5 از 5,061,000 تومان
تور تایلند

4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا BKKPYT808-5

اعتبار از1397/5/28 تا 1397/7/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK808-5 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK808-5 از 6,513,000 تومان
تور تایلند

4 شب بانکوک و 3 شب پوکت BKKPUK808-5

اعتبار از1397/5/28 تا 1397/7/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
 4شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU808-5  4شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU808-5 از 6,592,000 تومان
تور تایلند

4شب پاتایا و 3 شب پوکت PYAPHU808-5

اعتبار از1397/5/28 تا 1397/7/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج

نظرسنجی

قصر شیرین
Rated /5 based on 212049 reviews