تورهای خارجی نوروز 96

تعداد تورها: 30
نکته: برای مشاهده جزییات بیشتر تور بر روی لینک جزییات بیشتر کلیک کنید.
برای مشاهده اطلاعات پروازهای داخلی و خارجی اینجا را کلیک کنید .

تور ژاپن 9 شب و 10 روز نوروز 96 JA 07 (تاریخ حرکت 28 اسفند) تور ژاپن 9 شب و 10 روز نوروز 96 JA 07 (تاریخ حرکت 28 اسفند) از 21,950,000 تومان

تور ژاپن 9 شب و 10 روز نوروز 96 JA 07 (تاریخ حرکت 28 اسفند)

اعتبار از1395/8/11 تا 1395/12/11

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور استرالیا 11 شب نوروز 96   AUS 06  (تاریخ حرکت 30 اسفندماه) تور استرالیا 11 شب نوروز 96   AUS 06  (تاریخ حرکت 30 اسفندماه) از - دلار

تور استرالیا 11 شب نوروز 96 AUS 06 (تاریخ حرکت 30 اسفندماه)

اعتبار از1395/9/15 تا 1395/12/11

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور برزیل 10 شب نوروز 96   BR 06(تاریخ حرکت 28 اسفند) تور برزیل 10 شب نوروز 96   BR 06(تاریخ حرکت 28 اسفند) از 19,950,000 تومان

تور برزیل 10 شب نوروز 96 BR 06(تاریخ حرکت 28 اسفند)

اعتبار از1395/8/11 تا 1395/12/11

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور چین 4 شب پکن و 3 شب شانگهای نوروز 96 ------- PEK-SHAN513-4-N96 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران) تور چین 4 شب پکن و 3 شب شانگهای نوروز 96 ------- PEK-SHAN513-4-N96 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران) از 6,467,900 تومان

تور چین 4 شب پکن و 3 شب شانگهای نوروز 96 ------- PEK-SHAN513-4-N96 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران)

اعتبار از1395/12/27 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور چین 3 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 96 ------- SHAN-PEK513-N96 (پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) تور چین 3 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 96 ------- SHAN-PEK513-N96 (پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) از 6,467,900 تومان

تور چین 3 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 96 ------- SHAN-PEK513-N96 (پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران)

اعتبار از1395/12/27 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالدیو 5 شب و 6 روز ماله نوروز 96 MAL05-6 تور مالدیو 5 شب و 6 روز ماله نوروز 96 MAL05-6 از 965 دلار

تور مالدیو 5 شب و 6 روز ماله نوروز 96 MAL05-6

اعتبار از1395/10/22 تا 1396/1/15

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور نوروز 96 KUL 603-2 تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور نوروز 96 KUL 603-2 از 4,407,500 تومان

تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور نوروز 96 KUL 603-2

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب پنانگ نوروز 96 KULPEN 603-2 تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب پنانگ نوروز 96 KULPEN 603-2 از 4,911,500 تومان

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب پنانگ نوروز 96 KULPEN 603-2

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی نوروز 96 KUL-LAN 603-2 تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی نوروز 96 KUL-LAN 603-2 از 5,583,500 تومان

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی نوروز 96 KUL-LAN 603-2

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور نوروز 96 KULSIN 603-2 تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور نوروز 96 KULSIN 603-2 از 5,394,500 تومان

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور نوروز 96 KULSIN 603-2

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب صاباح نوروز 96 KUL-SABAH 603-2 تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب صاباح نوروز 96 KUL-SABAH 603-2 از 6,106,500 تومان

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب صاباح نوروز 96 KUL-SABAH 603-2

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور ترکیه 3 شب و 4 روز آنکارا نوروز 96 ANK-N-303-2 تور ترکیه 3 شب و 4 روز آنکارا نوروز 96 ANK-N-303-2 از 1,780,900 تومان

تور ترکیه 3 شب و 4 روز آنکارا نوروز 96 ANK-N-303-2

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/19

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور ترکیه 4 شب و 5 روز استانبول نوروز 96 IST-N-203-4 تور ترکیه 4 شب و 5 روز استانبول نوروز 96 IST-N-203-4 از 2,185,100 تومان

تور ترکیه 4 شب و 5 روز استانبول نوروز 96 IST-N-203-4

اعتبار از1395/12/25 تا 1396/1/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا نوروز 96 MUMGOA703-1-BB تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا نوروز 96 MUMGOA703-1-BB از 3,973,400 تومان

تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا نوروز 96 MUMGOA703-1-BB

اعتبار از1395/12/27 تا 1396/1/11

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا نوروز 96 ALL-MUMGOA703-1 تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا نوروز 96 ALL-MUMGOA703-1 از 4,351,400 تومان

تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا نوروز 96 ALL-MUMGOA703-1

اعتبار از1395/12/27 تا 1396/1/11

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 7 شب و 8 روز گوا نوروز 96 GOA703-1 (سرویس BB) تور هند 7 شب و 8 روز گوا نوروز 96 GOA703-1 (سرویس BB) از 3,694,600 تومان

تور هند 7 شب و 8 روز گوا نوروز 96 GOA703-1 (سرویس BB)

اعتبار از1395/12/27 تا 1396/1/11

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 7 شب و 8 روز گوا نوروز 96 GOA703-1 (سرویس ALL) تور هند 7 شب و 8 روز گوا نوروز 96 GOA703-1 (سرویس ALL) از 4,156,600 تومان

تور هند 7 شب و 8 روز گوا نوروز 96 GOA703-1 (سرویس ALL)

اعتبار از1395/12/27 تا 1396/1/11

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالدیو 6 شب و 7 روز ماله نوروز 96 MAL05-7 (تاریخ حرکت 6 فروردین) تور مالدیو 6 شب و 7 روز ماله نوروز 96 MAL05-7 (تاریخ حرکت 6 فروردین) از 9,925,000 تومان

تور مالدیو 6 شب و 7 روز ماله نوروز 96 MAL05-7 (تاریخ حرکت 6 فروردین)

اعتبار از1395/12/2 تا 1395/12/30

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور گرجستان 5 شب و 6 روز نوروز 96 GEO 1403-2 تور گرجستان 5 شب و 6 روز نوروز 96 GEO 1403-2 از 2,404,500 تومان

تور گرجستان 5 شب و 6 روز نوروز 96 GEO 1403-2

اعتبار از1395/12/28 تا 1396/1/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور نوروز 96 DEHAGRAJAY703-4 تور هند 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور نوروز 96 DEHAGRAJAY703-4 از 3,495,500 تومان

تور هند 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور نوروز 96 DEHAGRAJAY703-4

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک نوروز 96 BKK803-4 تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک نوروز 96 BKK803-4 از 3,887,500 تومان

تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک نوروز 96 BKK803-4

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا نوروز 96 PYT803-4 تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا نوروز 96 PYT803-4 از 3,921,100 تومان

تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا نوروز 96 PYT803-4

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت نوروز 96 PUK803-4 تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت نوروز 96 PUK803-4 از 4,626,700 تومان

تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت نوروز 96 PUK803-4

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا نوروز 96 BKKPYT803-4 تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا نوروز 96 BKKPYT803-4 از 3,979,900 تومان

تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا نوروز 96 BKKPYT803-4

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت نوروز 96 BKKPUK803-4 تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت نوروز 96 BKKPUK803-4 از 4,559,500 تومان

تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت نوروز 96 BKKPUK803-4

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت نوروز 96 PYAPHU803-4 تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت نوروز 96 PYAPHU803-4 از 4,546,900 تومان

تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت نوروز 96 PYAPHU803-4

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت نوروز 96 PUK803-4 (ماهان - مستقیم) تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت نوروز 96 PUK803-4 (ماهان - مستقیم) از 5,322,700 تومان

تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت نوروز 96 PUK803-4 (ماهان - مستقیم)

اعتبار از1395/12/27 تا 1396/1/4

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور آذربایجان 5 شب و 6 روز باکو BAK-N 1303-4 تور آذربایجان 5 شب و 6 روز باکو BAK-N 1303-4 از 2,412,300 تومان

تور آذربایجان 5 شب و 6 روز باکو BAK-N 1303-4

اعتبار از1395/12/27 تا 1396/1/11

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور دبی 5 شب و 6 روز نوروز 96 DXB401-3 (ماهان چارتر) تور دبی 5 شب و 6 روز نوروز 96 DXB401-3 (ماهان چارتر) از 2,637,500 تومان

تور دبی 5 شب و 6 روز نوروز 96 DXB401-3 (ماهان چارتر)

اعتبار از1395/12/27 تا 1396/1/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور دبی 5 شب و 6 روز نوروز 96 DXB401-3 تور دبی 5 شب و 6 روز نوروز 96 DXB401-3 از 2,662,500 تومان

تور دبی 5 شب و 6 روز نوروز 96 DXB401-3

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/11

جزییات بیشتر دریافت پکیج
Rated 4.5/5 based on 470 reviews
قصر شیرین
Rated 4.8/5 based on 11200 reviews