تورهای خارجی نوروز 96

تعداد تورها: 25
نکته: برای مشاهده جزییات بیشتر تور بر روی لینک جزییات بیشتر کلیک کنید.
برای مشاهده اطلاعات پروازهای داخلی و خارجی اینجا را کلیک کنید .

تور چین 4 شب پکن و 3 شب شانگهای نوروز 96 ------- PEK-SHAN513-4-N96 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران) تور چین 4 شب پکن و 3 شب شانگهای نوروز 96 ------- PEK-SHAN513-4-N96 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران) از 6,467,900 تومان
پکن شانگهای نوروز 96

تور چین 4 شب پکن و 3 شب شانگهای نوروز 96 ------- PEK-SHAN513-4-N96 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران)

اعتبار از1395/12/27 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور چین 3 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 96 ------- SHAN-PEK513-N96 (پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) تور چین 3 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 96 ------- SHAN-PEK513-N96 (پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) از 6,467,900 تومان
شانگهای پکن نوروز 96

تور چین 3 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 96 ------- SHAN-PEK513-N96 (پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران)

اعتبار از1395/12/27 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالدیو 5 شب و 6 روز ماله نوروز 96 MAL05-6 تور مالدیو 5 شب و 6 روز ماله نوروز 96 MAL05-6 از 1,065 دلار
ماله نوروز 96

تور مالدیو 5 شب و 6 روز ماله نوروز 96 MAL05-6

اعتبار از1395/10/22 تا 1396/1/15

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور نوروز 96 KUL 603-2 تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور نوروز 96 KUL 603-2 از 4,407,500 تومان
کوالالامپور نوروز 96

تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور نوروز 96 KUL 603-2

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ نوروز 96 KULPEN 603-2 تور مالزی 4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ نوروز 96 KULPEN 603-2 از 4,911,500 تومان
کوالالامپور پنانگ نوروز 96

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب پنانگ نوروز 96 KULPEN 603-2

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی نوروز 96 KUL-LAN 603-2 تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی نوروز 96 KUL-LAN 603-2 از 5,583,500 تومان
کوالالامپور لنکاوی نوروز 96

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی نوروز 96 KUL-LAN 603-2

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور نوروز 96 KULSIN 603-2 تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور نوروز 96 KULSIN 603-2 از 5,394,500 تومان
کوالالامپور سنگاپور نوروز 96

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور نوروز 96 KULSIN 603-2

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب صاباح نوروز 96 KUL-SABAH 603-2 تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب صاباح نوروز 96 KUL-SABAH 603-2 از 6,106,500 تومان
کوالالامپور - صاباح

تور مالزی 4 شب کوالالامپور و 3 شب صاباح نوروز 96 KUL-SABAH 603-2

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا نوروز 96  MUMGOA703-1-BB تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا نوروز 96  MUMGOA703-1-BB از 3,973,400 تومان
بمبئی گوا نوروز 96

تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا نوروز 96 MUMGOA703-1-BB

اعتبار از1395/12/27 تا 1396/1/11

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا نوروز 96 ALL-MUMGOA703-1 تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا نوروز 96 ALL-MUMGOA703-1 از 4,351,400 تومان
بمبئی گوا نوروز 96

تور هند 2شب بمبئی و 5 شب گوا نوروز 96 ALL-MUMGOA703-1

اعتبار از1395/12/27 تا 1396/1/11

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 7 شب و 8 روز گوا نوروز 96 GOA703-1 (سرویس BB) تور هند 7 شب و 8 روز گوا نوروز 96 GOA703-1 (سرویس BB) از 3,694,600 تومان
گوا نوروز 96

تور هند 7 شب و 8 روز گوا نوروز 96 GOA703-1 (سرویس BB)

اعتبار از1395/12/27 تا 1396/1/11

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 7 شب و 8 روز گوا نوروز 96 GOA703-1 (سرویس ALL) تور هند 7 شب و 8 روز گوا نوروز 96 GOA703-1 (سرویس ALL) از 4,156,600 تومان
گوا نوروز 96

تور هند 7 شب و 8 روز گوا نوروز 96 GOA703-1 (سرویس ALL)

اعتبار از1395/12/27 تا 1396/1/11

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک نوروز 96 BKK803-4 تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک نوروز 96 BKK803-4 از 3,887,500 تومان
بانکوک نوروز 96

تور تایلند 7 شب و 8 روز بانکوک نوروز 96 BKK803-4

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا نوروز 96 PYT803-4 تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا نوروز 96 PYT803-4 از 3,921,100 تومان
پاتایا نوروز 96

تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا نوروز 96 PYT803-4

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت نوروز 96 PUK803-4 تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت نوروز 96 PUK803-4 از 4,626,700 تومان
پوکت نوروز 96

تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت نوروز 96 PUK803-4

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا نوروز 96 BKKPYT803-4 تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا نوروز 96 BKKPYT803-4 از 3,979,900 تومان
بانکوک پاتایا نوروز 96

تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا نوروز 96 BKKPYT803-4

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت نوروز 96 BKKPUK803-4 تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت نوروز 96 BKKPUK803-4 از 4,559,500 تومان
بانکوک پوکت نوروز 96

تور تایلند 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت نوروز 96 BKKPUK803-4

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت نوروز 96 PYAPHU803-4 تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت نوروز 96 PYAPHU803-4 از 4,546,900 تومان
پاتایا پوکت نوروز 96

تور تایلند 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت نوروز 96 PYAPHU803-4

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور دبی 5 شب و 6 روز نوروز 96 DXB401-3 تور دبی 5 شب و 6 روز نوروز 96 DXB401-3 از 2,662,500 تومان
دبی نوروز 96

تور دبی 5 شب و 6 روز نوروز 96 DXB401-3

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/11

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور دبی 5 شب و 6 روز نوروز 96 DXB401-4 (ماهان چارتر) تور دبی 5 شب و 6 روز نوروز 96 DXB401-4 (ماهان چارتر) از 2,487,500 تومان
دبی نوروز 96

تور دبی 5 شب و 6 روز نوروز 96 DXB401-4 (ماهان چارتر)

اعتبار از1395/12/27 تا 1396/1/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور هند 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور نوروز 96 DEHAGRAJAY703-5 تور هند 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور نوروز 96 DEHAGRAJAY703-5 از 3,145,500 تومان
دهلی آگرا جیپور نوروز 96

تور هند 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور نوروز 96 DEHAGRAJAY703-5

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور آذربایجان 5 شب و 6 روز باکو نوروز 96 BAK-N 1303-9 تور آذربایجان 5 شب و 6 روز باکو نوروز 96 BAK-N 1303-9 از 2,499,300 تومان
باکو نوروز 96

تور آذربایجان 5 شب و 6 روز باکو نوروز 96 BAK-N 1303-9

اعتبار از1395/12/27 تا 1396/1/11

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور ترکیه 3 شب و 4 روز آنکارا نوروز 96 ANK-N-303-3 تور ترکیه 3 شب و 4 روز آنکارا نوروز 96 ANK-N-303-3 از 1,780,900 تومان
آنکارا نوروز 96

تور ترکیه 3 شب و 4 روز آنکارا نوروز 96 ANK-N-303-3

اعتبار از1395/12/26 تا 1396/1/19

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور گرجستان 5 شب و 6 روز نوروز 96 GEO 1403-5 تور گرجستان 5 شب و 6 روز نوروز 96 GEO 1403-5 از 1,852,000 تومان
تفلیس نوروز 96

تور گرجستان 5 شب و 6 روز نوروز 96 GEO 1403-5

اعتبار از1395/12/28 تا 1396/1/9

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور ترکیه 4 شب و 5 روز استانبول نوروز 96 IST-N-203-7 تور ترکیه 4 شب و 5 روز استانبول نوروز 96 IST-N-203-7 از 1,451,500 تومان
استانبول نوروز 96

تور ترکیه 4 شب و 5 روز استانبول نوروز 96 IST-N-203-7

اعتبار از1395/12/25 تا 1396/1/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
Rated 4.5/5 based on 470 reviews
قصر شیرین
Rated 4.8/5 based on 11200 reviews