تورهای خارجی نوروز 97

تعداد تورها: 21
نکته: برای مشاهده جزییات بیشتر تور بر روی لینک جزییات بیشتر کلیک کنید.

9 شب و 10 روز نوروز 97 JA 09 (تاریخ حرکت 01 فروردین) 9 شب و 10 روز نوروز 97 JA 09 (تاریخ حرکت 01 فروردین) از 19,950,000 تومان
تور ژاپن نوروز 97

9 شب و 10 روز نوروز 97 JA 09 (تاریخ حرکت 01 فروردین)

اعتبار از1396/8/20 تا 1396/12/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب بارسلون و 4 شب پاریس و 2 شب میلان SP FR IT 01  (تاریخ حرکت 24 اسفند) 4 شب بارسلون و 4 شب پاریس و 2 شب میلان SP FR IT 01  (تاریخ حرکت 24 اسفند) از 12,950,000 تومان
تور اسپانیا فرانسه ایتالیا نوروز 97

4 شب بارسلون و 4 شب پاریس و 2 شب میلان SP FR IT 01 (تاریخ حرکت 24 اسفند)

اعتبار از1396/10/27 تا 1396/11/30

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور مالدیو 5 شب و 6 روز ماله نوروز 97 MAL07 تور مالدیو 5 شب و 6 روز ماله نوروز 97 MAL07 از 8,985,000 تومان
تور مالدیو نوروز 97

تور مالدیو 5 شب و 6 روز ماله نوروز 97 MAL07

اعتبار از1396/12/27 تا 1397/1/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور نوروز 97 DEHAGRAJAY703 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور نوروز 97 DEHAGRAJAY703 از 4,120,920 تومان
تور هند نوروز 97

3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور نوروز 97 DEHAGRAJAY703

اعتبار از1396/12/26 تا 1397/1/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز پاتایا نوروز 97 PYT803-1 7 شب و 8 روز پاتایا نوروز 97 PYT803-1 از 4,143,438 تومان
تور تایلند نوروز 97

7 شب و 8 روز پاتایا نوروز 97 PYT803-1

اعتبار از1396/12/27 تا 1397/1/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا نوروز 97 BKKPYT803-1 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا نوروز 97 BKKPYT803-1 از 4,178,852 تومان
تور تایلند نوروز 97

4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا نوروز 97 BKKPYT803-1

اعتبار از1396/12/27 تا 1397/1/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب بانکوک و 3 شب پوکت نوروز 97 BKKPUK803-1 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت نوروز 97 BKKPUK803-1 از 4,891,068 تومان
تور تایلند نوروز 97

4 شب بانکوک و 3 شب پوکت نوروز 97 BKKPUK803-1

اعتبار از1396/12/27 تا 1397/1/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب پاتایا و 3 شب پوکت نوروز 97 PYAPHU803-1 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت نوروز 97 PYAPHU803-1 از 5,006,898 تومان
تور تایلند نوروز 97

4 شب پاتایا و 3 شب پوکت نوروز 97 PYAPHU803-1

اعتبار از1396/12/27 تا 1397/1/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب پکن و 3 شب شانگهای نوروز 97 PEK-SHAN503-2 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران) 4 شب پکن و 3 شب شانگهای نوروز 97 PEK-SHAN503-2 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران) از 6,960,720 تومان
تور چین نوروز 97

4 شب پکن و 3 شب شانگهای نوروز 97 PEK-SHAN503-2 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران)

اعتبار از1396/12/27 تا 1397/1/5

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب پکن و 4 شب شانگهای نوروز 97 PEK-SHAN503-2 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران) 4 شب پکن و 4 شب شانگهای نوروز 97 PEK-SHAN503-2 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران) از 7,311,720 تومان
تور چین نوروز 97

4 شب پکن و 4 شب شانگهای نوروز 97 PEK-SHAN503-2 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران)

اعتبار از1396/12/29 تا 1397/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
3 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 97 SHAN-PEK 503-2(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) 3 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 97 SHAN-PEK 503-2(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) از 6,960,720 تومان
تور چین نوروز 97

3 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 97 SHAN-PEK 503-2(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران)

اعتبار از1396/12/27 تا 1397/1/5

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 97 SHAN-PEK 503-2(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) 4 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 97 SHAN-PEK 503-2(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) از 7,311,720 تومان
تور چین نوروز 97

4 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 97 SHAN-PEK 503-2(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران)

اعتبار از1396/12/28 تا 1397/1/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز کوالالامپور نوروز 97 KUL 603-2 7 شب و 8 روز کوالالامپور نوروز 97 KUL 603-2 از 4,533,760 تومان
تور مالزی نوروز 97

7 شب و 8 روز کوالالامپور نوروز 97 KUL 603-2

اعتبار از1396/12/26 تا 1397/1/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ نوروز 97 KULPEN 603-2 4 شب کوالالامپور  و 3 شب پنانگ نوروز 97 KULPEN 603-2 از 5,040,090 تومان
تور مالزی نوروز 97

4 شب کوالالامپور و 3 شب پنانگ نوروز 97 KULPEN 603-2

اعتبار از1396/12/26 تا 1397/1/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی نوروز 97 KUL-LAN 603-2 4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی نوروز 97 KUL-LAN 603-2 از 5,729,152 تومان
تور مالزی نوروز 97

4 شب کوالالامپور و 3 شب لنکاوی نوروز 97 KUL-LAN 603-2

اعتبار از1396/12/26 تا 1397/1/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور نوروز 97 KULSIN 603-2 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور نوروز 97 KULSIN 603-2 از 5,438,420 تومان
تور مالزی نوروز 97

4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور نوروز 97 KULSIN 603-2

اعتبار از1396/12/26 تا 1397/1/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز پوکت نوروز 97 PUK803-1 (ماهان - مستقیم) 7 شب و 8 روز پوکت نوروز 97 PUK803-1 (ماهان - مستقیم) از 6,267,660 تومان
تور تایلند نوروز 97

7 شب و 8 روز پوکت نوروز 97 PUK803-1 (ماهان - مستقیم)

اعتبار از1396/12/26 تا 1397/1/5

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز پوکت نوروز 97 PUK803-2 7 شب و 8 روز پوکت نوروز 97 PUK803-2 از 5,387,060 تومان
تور تایلند نوروز 97

7 شب و 8 روز پوکت نوروز 97 PUK803-2

اعتبار از1396/12/27 تا 1397/1/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
تور ترکیه 6 شب و 7 روز آنتالیا نوروز 97 (AYT 1303) تور ترکیه 6 شب و 7 روز آنتالیا نوروز 97 (AYT 1303) از 2,815,085 تومان
تور ترکیه نوروز 97

تور ترکیه 6 شب و 7 روز آنتالیا نوروز 97 (AYT 1303)

اعتبار از1396/12/26 تا 1397/1/8

جزییات بیشتر دریافت پکیج
5 شب و 6 روز استانبول نوروز 97 (چارتر ماهان) IST-N-203-2W5-CH 5 شب و 6 روز استانبول نوروز 97 (چارتر ماهان) IST-N-203-2W5-CH از 2,536,660 تومان
تور ترکیه نوروز 97

5 شب و 6 روز استانبول نوروز 97 (چارتر ماهان) IST-N-203-2W5-CH

اعتبار از1396/12/27 تا 1397/1/5

جزییات بیشتر دریافت پکیج
5 شب و 6 روز استانبول نوروز 97 (چارتر ماهان) IST-N-203-3W5-CH 5 شب و 6 روز استانبول نوروز 97 (چارتر ماهان) IST-N-203-3W5-CH از 2,355,470 تومان
تور ترکیه نوروز 97

5 شب و 6 روز استانبول نوروز 97 (چارتر ماهان) IST-N-203-3W5-CH

اعتبار از1397/1/6 تا 1397/1/11

جزییات بیشتر دریافت پکیج

نظرسنجی

قصر شیرین
Rated /5 based on 283143 reviews