تورهای خارجی نوروز 97

تعداد تورها: 17
نکته: برای مشاهده جزییات بیشتر تور بر روی لینک جزییات بیشتر کلیک کنید.

تور مالدیو 5 شب و 6 روز ماله نوروز 97 MAL07 تور مالدیو 5 شب و 6 روز ماله نوروز 97 MAL07 از 8,985,000 تومان
تور مالدیو نوروز 97

تور مالدیو 5 شب و 6 روز ماله نوروز 97 MAL07

اعتبار از1396/12/27 تا 1397/1/10

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7شب و 8 روز آنکارا ANK-N-303-5CH 7شب و 8 روز آنکارا ANK-N-303-5CH از 2,145,000 تومان
تور ترکیه نوروز 97

7شب و 8 روز آنکارا ANK-N-303-5CH

اعتبار از1396/12/29 تا 1397/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا نوروز 97 BKKPYT803-4 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا نوروز 97 BKKPYT803-4 از 4,115,000 تومان
تور تایلند نوروز 97

4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا نوروز 97 BKKPYT803-4

اعتبار از1396/12/27 تا 1397/1/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب بانکوک و 3 شب پوکت نوروز 97 BKKPUK803-4 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت نوروز 97 BKKPUK803-4 از 4,899,000 تومان
تور تایلند نوروز 97

4 شب بانکوک و 3 شب پوکت نوروز 97 BKKPUK803-4

اعتبار از1396/12/27 تا 1397/1/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب پاتایا و 3 شب پوکت نوروز 97 PYAPHU803-4 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت نوروز 97 PYAPHU803-4 از 5,020,000 تومان
تور تایلند نوروز 97

4 شب پاتایا و 3 شب پوکت نوروز 97 PYAPHU803-4

اعتبار از1396/12/27 تا 1397/1/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور نوروز 97 KULSIN 603-5 4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور نوروز 97 KULSIN 603-5 از 5,532,000 تومان
تور مالزی نوروز 97

4 شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور نوروز 97 KULSIN 603-5

اعتبار از1396/12/26 تا 1397/1/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور نوروز 97 DEHAGRAJAY703-4 3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور نوروز 97 DEHAGRAJAY703-4 از 4,205,000 تومان
تور هند نوروز 97

3شب دهلی و 2 شب آگرا و 2 شب جیپور نوروز 97 DEHAGRAJAY703-4

اعتبار از1396/12/26 تا 1397/1/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز بانکوک نوروز 97 BKK803-5 7 شب و 8 روز بانکوک نوروز 97 BKK803-5 از 4,087,000 تومان
تور تایلند نوروز 97

7 شب و 8 روز بانکوک نوروز 97 BKK803-5

اعتبار از1396/12/27 تا 1397/1/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز پاتایا نوروز 97 PYT803-5 7 شب و 8 روز پاتایا نوروز 97 PYT803-5 از 4,087,000 تومان
تور تایلند نوروز 97

7 شب و 8 روز پاتایا نوروز 97 PYT803-5

اعتبار از1396/12/27 تا 1397/1/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز پوکت نوروز 97 PUK803-6 (ماهان - مستقیم) 7 شب و 8 روز پوکت نوروز 97 PUK803-6 (ماهان - مستقیم) از 5,943,000 تومان
تور تایلند نوروز 97

7 شب و 8 روز پوکت نوروز 97 PUK803-6 (ماهان - مستقیم)

اعتبار از1396/12/26 تا 1397/1/5

جزییات بیشتر دریافت پکیج
5 شب و 6 روز استانبول نوروز 97 (چارتر ماهان) IST-N-203-12W5-CH 5 شب و 6 روز استانبول نوروز 97 (چارتر ماهان) IST-N-203-12W5-CH از 2,101,000 تومان
تور ترکیه نوروز 97

5 شب و 6 روز استانبول نوروز 97 (چارتر ماهان) IST-N-203-12W5-CH

اعتبار از1396/12/27 تا 1397/1/15

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز استانبول نوروز 97 (چارتر ماهان) IST-N-203-13W5-CH 7 شب و 8 روز استانبول نوروز 97 (چارتر ماهان) IST-N-203-13W5-CH از 2,296,000 تومان
تور ترکیه نوروز 97

7 شب و 8 روز استانبول نوروز 97 (چارتر ماهان) IST-N-203-13W5-CH

اعتبار از1396/12/27 تا 1397/1/15

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب پکن و 3 شب شانگهای نوروز 97 PEK-SHAN503-6 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران) 4 شب پکن و 3 شب شانگهای نوروز 97 PEK-SHAN503-6 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران) از 6,616,000 تومان
تور چین نوروز 97

4 شب پکن و 3 شب شانگهای نوروز 97 PEK-SHAN503-6 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران)

اعتبار از1396/12/27 تا 1397/1/5

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب پکن و 4 شب شانگهای نوروز 97 PEK-SHAN503-6 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران) 4 شب پکن و 4 شب شانگهای نوروز 97 PEK-SHAN503-6 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران) از 6,837,000 تومان
تور چین نوروز 97

4 شب پکن و 4 شب شانگهای نوروز 97 PEK-SHAN503-6 (پرواز تهران- پکن- شانگهای- تهران)

اعتبار از1396/12/29 تا 1397/1/7

جزییات بیشتر دریافت پکیج
3 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 97 SHAN-PEK 503-6(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) 3 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 97 SHAN-PEK 503-6(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) از 6,616,000 تومان
تور چین نوروز 97

3 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 97 SHAN-PEK 503-6(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران)

اعتبار از1396/12/27 تا 1397/1/5

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 97 SHAN-PEK 503-6(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) 4 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 97 SHAN-PEK 503-6(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) از 6,837,000 تومان
تور چین نوروز 97

4 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 97 SHAN-PEK 503-6(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران)

اعتبار از1396/12/28 تا 1397/1/6

جزییات بیشتر دریافت پکیج
نرخ ویژه 5 شب و 6 روز استانبول نوروز 97 (چارتر ماهان) IST-N-203-12W5-CH نرخ ویژه 5 شب و 6 روز استانبول نوروز 97 (چارتر ماهان) IST-N-203-12W5-CH از 1,712,000 تومان
تور ترکیه نوروز 97

نرخ ویژه 5 شب و 6 روز استانبول نوروز 97 (چارتر ماهان) IST-N-203-12W5-CH

اعتبار از1396/12/27 تا 1397/1/11

جزییات بیشتر دریافت پکیج

نظرسنجی

قصر شیرین
Rated /5 based on 10004 reviews