تور شانگهای هانگزو پکن نوروز 99

تعداد تورها: 1
نکته: برای مشاهده جزییات بیشتر تور بر روی لینک جزییات بیشتر کلیک کنید.

3 شب شانگهای و 1 شب هانگزو 4 شب پکن نوروز 99 SHAN-HAN-PEK 503(تاریخ حرکت 23 مارچ) 3 شب شانگهای و 1 شب هانگزو 4 شب پکن نوروز 99 SHAN-HAN-PEK 503(تاریخ حرکت 23 مارچ) از - تومان
تور چین نوروز 99

3 شب شانگهای و 1 شب هانگزو 4 شب پکن نوروز 99 SHAN-HAN-PEK 503(تاریخ حرکت 23 مارچ)

اعتبار از1399/1/4 تا 1399/1/13

               01/04/2020   -   23/03/2020

جزییات بیشتر دریافت پکیج


نظرسنجی

قصر شیرین
Rated 0.0/5 based on 502137 reviews

تورهای مرتبط به شانگهای هانگزو پکن نوروز 99

تور شانگهای هانگزو پکن نوروز 99