تور شانگهای پکن

تعداد تورها: 3
نکته: برای مشاهده جزییات بیشتر تور بر روی لینک جزییات بیشتر کلیک کنید.

3 شب شانگهای و 4 شب پکن SHAN-PEK 506-4(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) 3 شب شانگهای و 4 شب پکن SHAN-PEK 506-4(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) از 8,590,000 تومان
تور چین

3 شب شانگهای و 4 شب پکن SHAN-PEK 506-4(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران)

اعتبار از1397/4/15 تا 1397/5/8

               30/07/2018   -   06/07/2018

جزییات بیشتر دریافت پکیج
3 شب شانگهای و 4 شب پکن SHAN-PEK 508(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) 3 شب شانگهای و 4 شب پکن SHAN-PEK 508(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) از 9,152,000 تومان
تور چین

3 شب شانگهای و 4 شب پکن SHAN-PEK 508(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران)

اعتبار از1397/5/14 تا 1397/6/9

               31/08/2018   -   05/08/2018

جزییات بیشتر دریافت پکیج
3 شب شانگهای و 4 شب پکن SHAN-PEK 509(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) 3 شب شانگهای و 4 شب پکن SHAN-PEK 509(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران) از 9,408,000 تومان
تور چین

3 شب شانگهای و 4 شب پکن SHAN-PEK 509(پرواز تهران- شانگهای- پکن- تهران)

اعتبار از1397/6/11 تا 1397/6/25

               16/09/2018   -   02/09/2018

جزییات بیشتر دریافت پکیج


نظرسنجی

قصر شیرین
Rated 3.2/5 based on 484547 reviews

تورهای مرتبط به شانگهای پکن

تور شانگهای پکن