تور سنگاپور

تعداد تورها: 0
نکته: برای مشاهده جزییات بیشتر تور بر روی لینک جزییات بیشتر کلیک کنید.

هیچ موردی در این قسمت وجود ندارد


سنگاپور که به اروپای آسیا معروف است، امروزه به یکی از قطب های تجاری و توریستی مهم منطقه تبدیل شده است. وجود صدها بانک و موسسه بین المللی در این شهر گویای این واقعیت می باشد که سنگاپور توانسته است به خوبی در بین دیگر شهرهای آسیایی خود را مطرح کند.

نظرسنجی

قصر شیرین
Rated /5 based on 358117 reviews