تور چین نوروز 99

تعداد تورها: 3
نکته: برای مشاهده جزییات بیشتر تور بر روی لینک جزییات بیشتر کلیک کنید.

3 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 99 SHAN-PEK 503(تاریخ حرکت 22 مارچ) 3 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 99 SHAN-PEK 503(تاریخ حرکت 22 مارچ) از - تومان
تور چین نوروز 99

3 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 99 SHAN-PEK 503(تاریخ حرکت 22 مارچ)

اعتبار از1399/1/3 تا 1399/1/12

               31/03/2020   -   22/03/2020

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 99 SHAN-PEK 503(تاریخ حرکت 23 مارچ) 4 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 99 SHAN-PEK 503(تاریخ حرکت 23 مارچ) از - تومان
تور چین نوروز 99

4 شب شانگهای و 4 شب پکن نوروز 99 SHAN-PEK 503(تاریخ حرکت 23 مارچ)

اعتبار از1399/1/4 تا 1399/1/13

               01/04/2020   -   23/03/2020

جزییات بیشتر دریافت پکیج
3 شب شانگهای و 1 شب هانگزو 4 شب پکن نوروز 99 SHAN-HAN-PEK 503(تاریخ حرکت 23 مارچ) 3 شب شانگهای و 1 شب هانگزو 4 شب پکن نوروز 99 SHAN-HAN-PEK 503(تاریخ حرکت 23 مارچ) از - تومان
تور چین نوروز 99

3 شب شانگهای و 1 شب هانگزو 4 شب پکن نوروز 99 SHAN-HAN-PEK 503(تاریخ حرکت 23 مارچ)

اعتبار از1399/1/4 تا 1399/1/13

               01/04/2020   -   23/03/2020

جزییات بیشتر دریافت پکیج


نظرسنجی

قصر شیرین
Rated 0.0/5 based on 500651 reviews