تور تایلند نوروز 97

تعداد تورها: 6
نکته: برای مشاهده جزییات بیشتر تور بر روی لینک جزییات بیشتر کلیک کنید.

4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا نوروز 97 BKKPYT803-4 4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا نوروز 97 BKKPYT803-4 از 4,115,000 تومان
تور تایلند نوروز 97

4 شب بانکوک و 3 شب پاتایا نوروز 97 BKKPYT803-4

اعتبار از1396/12/27 تا 1397/1/6

               26/03/2018   -   18/03/2018

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب بانکوک و 3 شب پوکت نوروز 97 BKKPUK803-4 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت نوروز 97 BKKPUK803-4 از 4,899,000 تومان
تور تایلند نوروز 97

4 شب بانکوک و 3 شب پوکت نوروز 97 BKKPUK803-4

اعتبار از1396/12/27 تا 1397/1/6

               26/03/2018   -   18/03/2018

جزییات بیشتر دریافت پکیج
4 شب پاتایا و 3 شب پوکت نوروز 97 PYAPHU803-4 4 شب پاتایا و 3 شب پوکت نوروز 97 PYAPHU803-4 از 5,020,000 تومان
تور تایلند نوروز 97

4 شب پاتایا و 3 شب پوکت نوروز 97 PYAPHU803-4

اعتبار از1396/12/27 تا 1397/1/6

               26/03/2018   -   18/03/2018

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز بانکوک نوروز 97 BKK803-5 7 شب و 8 روز بانکوک نوروز 97 BKK803-5 از 4,087,000 تومان
تور تایلند نوروز 97

7 شب و 8 روز بانکوک نوروز 97 BKK803-5

اعتبار از1396/12/27 تا 1397/1/6

               26/03/2018   -   18/03/2018

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز پاتایا نوروز 97 PYT803-5 7 شب و 8 روز پاتایا نوروز 97 PYT803-5 از 4,087,000 تومان
تور تایلند نوروز 97

7 شب و 8 روز پاتایا نوروز 97 PYT803-5

اعتبار از1396/12/27 تا 1397/1/6

               26/03/2018   -   18/03/2018

جزییات بیشتر دریافت پکیج
7 شب و 8 روز پوکت نوروز 97 PUK803-6 (ماهان - مستقیم) 7 شب و 8 روز پوکت نوروز 97 PUK803-6 (ماهان - مستقیم) از 5,943,000 تومان
تور تایلند نوروز 97

7 شب و 8 روز پوکت نوروز 97 PUK803-6 (ماهان - مستقیم)

اعتبار از1396/12/26 تا 1397/1/5

               25/03/2018   -   17/03/2018

جزییات بیشتر دریافت پکیج


نظرسنجی

قصر شیرین
Rated 4.7/5 based on 10748 reviews