هتل د مارمارا تکسیم (THE MARMARA TAKSIM)

خدمات اقامتگاه: BB

امکانات اقامتگاه

استقبال فرودگاه

موقعیت اقامتگاه

کشور: ترکیه