هتل سینامون سیتادل کندی (CINNAMON CITADEL KANDY)

خدمات اقامتگاه: BB

امکانات اقامتگاه

استقبال فرودگاه
اینترنت بی سیم

موقعیت اقامتگاه