هتل مونوپل (MONOPOL)

امکانات اقامتگاه

استقبال فرودگاه

موقعیت اقامتگاه

کشور: ترکیه