هتل نووا پلازا تکسیم استانبول (NOVA PLAZA TAKSIM)

خدمات اقامتگاه: BB

امکانات اقامتگاه

استقبال فرودگاه

موقعیت اقامتگاه

کشور: ترکیه
02183348