هتل پیازا فور کالر (PIAZZA FOUR COLORS)

خدمات اقامتگاه: BB

موقعیت اقامتگاه

کشور: گرجستان
شهر: باتومی