هتل گرند هالیک استانبول (Grand Halic Hotel)

موقعیت اقامتگاه

کشور: ترکیه
02183348