هتل گرند هالیک استانبول (Grand Halic Hotel)

موقعیت اقامتگاه

02183348