هتل اکسیدنتال استانبول (Occidental Taksim)

موقعیت اقامتگاه

کشور: ترکیه
02183348