هتل occidental taksim (center)

موقعیت اقامتگاه

کشور: ترکیه