هتل هالیدی این ریزورت (Holiday Inn Resort Phuket)

موقعیت اقامتگاه

02183348