کوکوتل پاتایا ( KOKOTEL PATTAYA )

خدمات اقامتگاه: BB

موقعیت اقامتگاه

کشور: تایلند
شهر: پاتایا