هتل پاتونگ مرلین پوکت (Patong Merlin Hotel)

خدمات اقامتگاه: BB

امکانات اقامتگاه

استقبال فرودگاه

موقعیت اقامتگاه

02183348