بنر-استانبول-1

تور استانبول (7 شب 8 روز)

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: IST402
شروع: چهارشنبه - ۱ آذر ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۸ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱ آذر ۱۴۰۲
کد تور: IST402
شروع: جمعه - ۱۰ آذر ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۱۷ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۰ آذر ۱۴۰۲
کد تور: IST402
شروع: چهارشنبه - ۱۵ آذر ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۲۲ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۵ آذر ۱۴۰۲
کد تور: IST402
شروع: دوشنبه - ۲۰ آذر ۱۴۰۲
پایان: دوشنبه - ۲۷ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۰ آذر ۱۴۰۲
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۲۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان۴۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان۴۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۸۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۷۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان۹۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۲۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان۴۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان۴۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۸۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۷۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان۹۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۲۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان۴۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان۴۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۸۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۷۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان۹۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۲۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان۴۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان۴۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۸۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۷۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان۹۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات تور 

ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

تور لیدر فارسی زبان

گشت شهری 

بیمه مسافرتی پوشش کرونا

مدارک تور

 گذرنامه با 7 ماه اعتبار

نتیجه تست PCR با اعتبار 72 ساعت و یا کارت واکسن دیجیتال

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران

شرح

برای مشاهده تمامی تور های ترکیه کلیک کنید

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

02183348