1920

تور قشم

Qeshm Tour
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: QSM01T01
شروع: پنجشنبه - ۲ فروردین ۱۴۰۳
پایان: یکشنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲ فروردین ۱۴۰۳
کد تور: QSM01T01
شروع: سه شنبه - ۷ فروردین ۱۴۰۳
پایان: جمعه - ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۷ فروردین ۱۴۰۳
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۴۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان۸,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان۸,۷۴۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۴۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان۸,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان۸,۷۴۰,۰۰۰ تومان

بلیط رفت و برگشت – اقامت با صبحانه 

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
درجه سختی: سبک
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

02183348