تور مصر - شرم الشیخ (۷ شب و ۸ر وز)‌

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: EGY01
شروع: جمعه - ۳ آذر ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۱۰ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۳ آذر ۱۴۰۲
کد تور: EGY01
شروع: یکشنبه - ۵ آذر ۱۴۰۲
پایان: یکشنبه - ۱۲ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۵ آذر ۱۴۰۲
کد تور: EGY01
شروع: جمعه - ۱۰ آذر ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۱۷ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۰ آذر ۱۴۰۲
کد تور: EGY01
شروع: یکشنبه - ۱۲ آذر ۱۴۰۲
پایان: یکشنبه - ۱۹ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۲ آذر ۱۴۰۲
کد تور: EGY01
شروع: دوشنبه - ۱۳ آذر ۱۴۰۲
پایان: دوشنبه - ۲۰ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۳ آذر ۱۴۰۲
کد تور: EGY01
شروع: جمعه - ۱۷ آذر ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۲۴ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۷ آذر ۱۴۰۲
کد تور: EGY01
شروع: دوشنبه - ۲۰ آذر ۱۴۰۲
پایان: دوشنبه - ۲۷ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۰ آذر ۱۴۰۲
کد تور: EGY01
شروع: یکشنبه - ۲۶ آذر ۱۴۰۲
پایان: یکشنبه - ۳ دی ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۶ آذر ۱۴۰۲
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۸۲۰ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۹۰ دلار۳۵۰ دلار
۸۲۰ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۹۰ دلار۳۴۹ دلار
۷۹۵ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۸۰ دلار۳۴۰ دلار
۸۲۰ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۹۰ دلار۳۵۰ دلار
۷۷۰ دلار۱,۱۹۰ دلار۴۵۰ دلار۳۳۰ دلار
۷۶۵ دلار۱,۰۹۵ دلار۵۳۰ دلار۳۳۰ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۸۲۰ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۹۰ دلار۳۵۰ دلار
۸۲۰ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۹۰ دلار۳۴۹ دلار
۷۹۵ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۸۰ دلار۳۴۰ دلار
۸۲۰ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۹۰ دلار۳۵۰ دلار
۷۷۰ دلار۱,۱۹۰ دلار۴۵۰ دلار۳۳۰ دلار
۷۶۵ دلار۱,۰۹۵ دلار۵۳۰ دلار۳۳۰ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۸۲۰ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۹۰ دلار۳۵۰ دلار
۸۲۰ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۹۰ دلار۳۴۹ دلار
۷۹۵ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۸۰ دلار۳۴۰ دلار
۸۲۰ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۹۰ دلار۳۵۰ دلار
۷۷۰ دلار۱,۱۹۰ دلار۴۵۰ دلار۳۳۰ دلار
۷۶۵ دلار۱,۰۹۵ دلار۵۳۰ دلار۳۳۰ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۸۲۰ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۹۰ دلار۳۵۰ دلار
۸۲۰ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۹۰ دلار۳۴۹ دلار
۷۹۵ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۸۰ دلار۳۴۰ دلار
۸۲۰ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۹۰ دلار۳۵۰ دلار
۷۷۰ دلار۱,۱۹۰ دلار۴۵۰ دلار۳۳۰ دلار
۷۶۵ دلار۱,۰۹۵ دلار۵۳۰ دلار۳۳۰ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۸۲۰ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۹۰ دلار۳۵۰ دلار
۸۲۰ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۹۰ دلار۳۴۹ دلار
۷۹۵ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۸۰ دلار۳۴۰ دلار
۸۲۰ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۹۰ دلار۳۵۰ دلار
۷۷۰ دلار۱,۱۹۰ دلار۴۵۰ دلار۳۳۰ دلار
۷۶۵ دلار۱,۰۹۵ دلار۵۳۰ دلار۳۳۰ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۸۲۰ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۹۰ دلار۳۵۰ دلار
۸۲۰ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۹۰ دلار۳۴۹ دلار
۷۹۵ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۸۰ دلار۳۴۰ دلار
۸۲۰ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۹۰ دلار۳۵۰ دلار
۷۷۰ دلار۱,۱۹۰ دلار۴۵۰ دلار۳۳۰ دلار
۷۶۵ دلار۱,۰۹۵ دلار۵۳۰ دلار۳۳۰ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۸۲۰ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۹۰ دلار۳۵۰ دلار
۸۲۰ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۹۰ دلار۳۴۹ دلار
۷۹۵ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۸۰ دلار۳۴۰ دلار
۸۲۰ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۹۰ دلار۳۵۰ دلار
۷۷۰ دلار۱,۱۹۰ دلار۴۵۰ دلار۳۳۰ دلار
۷۶۵ دلار۱,۰۹۵ دلار۵۳۰ دلار۳۳۰ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۸۲۰ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۹۰ دلار۳۵۰ دلار
۸۲۰ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۹۰ دلار۳۴۹ دلار
۷۹۵ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۸۰ دلار۳۴۰ دلار
۸۲۰ دلار۱,۲۹۰ دلار۴۹۰ دلار۳۵۰ دلار
۷۷۰ دلار۱,۱۹۰ دلار۴۵۰ دلار۳۳۰ دلار
۷۶۵ دلار۱,۰۹۵ دلار۵۳۰ دلار۳۳۰ دلار

تور مصر – شرم الشیخ (۷ شب و ۸ روز)‌ ویژه آذر 

خدمات تور 

اخذ ویزای مصر 

پرواز ترکیش 

هتل ها طبق پکیج و شامل صبحانه، ناهار، شام (all inclusive) 

گشت نیمروزه 

ترانسفر فرودگاهی 

تورلیدر فارسی زبان 

بیمه مسافرتی 

مدارک مورد نیاز 

اسکن پاسپورت 

توضیحات تور 

  • پرواز با هواپیمایی ترکیش انجام می شود 
  • پرداخت 50٪‌هزینه تور در هنگام ثبت نام الزامیست
  • نرخ کودک زیر 2 سال،‌10٪ نرخ ریالی و 10٪ نرخ ارزی است
  • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس قصرشیرین هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر را ندارد

 

 

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

02183348