تور پاتایا

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: PTY01T01
شروع: سه شنبه - ۷ تیر ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۵ تیر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۷ تیر ۱۴۰۱
کد تور: PTY01T01
شروع: چهارشنبه - ۸ تیر ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۱۶ تیر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۸ تیر ۱۴۰۱
کد تور: PTY01T01
شروع: سه شنبه - ۱۴ تیر ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۲ تیر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۴ تیر ۱۴۰۱
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومانندارد۱۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۱۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومانندارد۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومانندارد۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۱۰۰,۰۰۰ تومانندارد۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومانندارد۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومانندارد۱۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۱۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومانندارد۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومانندارد۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۱۰۰,۰۰۰ تومانندارد۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومانندارد۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومانندارد۱۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۱۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومانندارد۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومانندارد۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۱۰۰,۰۰۰ تومانندارد۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومانندارد۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

ثبت نام تور تنها برای مسافرانی که هر 2 نوبت واکسن کرونا را تزریق کرده باشند امکانپذیر است.

چنانچه THAILAND PASS در موعد مقرر صادر نگردد تا زمان اخذ ویزا می بایست تاریخ پرواز تغییر یابد که هزینه آن به عهده مسافر خواهد بود.

مدارک لازم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه و انجام واکسیناسیون به صورت کامل(در خصوص واکسیناسیون میبایست از مدت واکسن دوم 15 روز گذشته باشد)، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50.000.000 تومانی

پرواز و هتل بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد .

.پرداخت 50% کل هزينه تور در زمان رزرواسيون ضروري مي باشد.

.پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد, نرخ پرواز تاریخ مورد نظر چک شود.

نرخ کودک زير 2 سال 5.000.000 تومان مي باشد .

مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام كننده مي باشد و این آژانس هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
درجه سختی: سبک
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
ترانسفر بین شهری
بلیط پرواز بین شهری
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: