هتل سنترپوینت پارتونام بانکوک (CENTER POINT PARATUNAM)

خدمات اقامتگاه: BB

امکانات اقامتگاه

استقبال فرودگاه

موقعیت اقامتگاه

02183348