پسیفیک اکسپرس چیناتون ( PACIFIC EXPRESS HOTEL CHINATOWN )

خدمات اقامتگاه: BB

امکانات اقامتگاه

استقبال فرودگاه
اینترنت بی سیم

موقعیت اقامتگاه