شرایط ماندن در ترکیه در زمان بیشتر

پرسش و پاسخ های سفردسته بندی: پرسش های تور ترکیهشرایط ماندن در ترکیه در زمان بیشتر
gholam پرسیده شده در 3 سال پیش

می دانم ورود به ترکیه تا ٩٠ روز ویزا نمی خواهدأیا بعد ٩٠ روز خارج شدن و مثلا یک هفته بعد مجددا ورود به ترکیه امکان داردمثلا میتوان در سال جهار مرتبه ورود و خروج به ترکیه داشت و هر دفعه ٩٠ روز أقامت کدر؟لطفا صریح جواب بفرستید.

1 سوال
رضا قزلباش عضو سایت پاسخ داده شده در 3 سال پیش

سلام

بله شما میتوانید هر 90 روز یکبار از ترکیه خارج شوید و مثلا به کشورهای نزدیک مثل بلغارستان بروید تا فقط مهر ورود و خروج در پاسپورت شما ثبت شود و مجددا به ترکیه برگردید و محدودیتی ندارد

02183348